Skip to content

VVF wordt Familiekunde Vlaanderen

by Patrick Vanhoucke on oktober 30th, 2011

Op 1 oktober 2011 heeft de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) zichzelf omgedoopt tot Familiekunde Vlaanderen. De bestaande koepel Familiekunde Vlaanderen werd ontbonden. Het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH) heeft zich als documentatiecentrum ingeschakeld in de structuur van VVF, waarna de VVF zich omdoopte tot Familiekunde Vlaanderen. De jarenlange goede samenwerking tussen VVF en VCGH vond hierin haar bekroning.

Familiekunde Vlaanderen werd ondertussen ook erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur onder het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Door deze erkenning en subsidiëring blijft de werking van de vereniging voor de periode 2012-2016 verzekerd. Dit zal ons in staat stellen om onze opdracht te blijven vervullen en zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de zeer boeiende wereld van de familiegeschiedenis.

Voor de werking van onze vereniging heeft deze structurele vereenvoudiging alleen maar voordelen. Wie informatie wenst omtrent familiegeschiedenis, genealogie, genetisch migratieonderzoek of heraldiek in Vlaanderen en Brussel kan zich nu richten tot één aanspreekpunt. Bovendien werd gekozen voor een naam die analoog is aan de twee andere grote cultureel-erfgoedorganisaties, met name Heemkunde Vlaanderen en Volkskunde Vlaanderen. Dit zal de naambekendheid ongetwijfeld vergroten waardoor meer mensen kunnen kennismaken met familiegeschiedenis.

Uw Brusselse VVF-afdeling is een onafhankelijke vzw en kan dus niet zonder meer een naamswijziging doorvoeren. Aan de algemene vergadering van VVF-Brussel die in maart 2012 samenkomt, zal het voorstel worden voorgelegd om de vereniging om te dopen tot Familiekunde Brussel. Andere provinciale en regionale afdelingen in Vlaanderen zullen wellicht hun naam overeenkomstig aanpassen. De naamswijziging heeft wel heel wat praktische gevolgen. Ook websites, briefhoofden, stempels, brochures… zullen aangepast moeten worden. Dit vraagt natuurlijk de nodige inspanningen van onze vrijwilligers die in het bestuur actief zijn.

Over uw lidmaatschap hoeft u zich geen zorgen te maken. Wie zijn lidgeld betaalt, blijft natuurlijk lid. De lidkaarten voor 2012 zijn reeds opgesteld met de benaming Familiekunde Vlaanderen.

From → nieuws

Comments are closed.