Skip to content

Archief rijkswacht en gerechtelijke politie

by Patrick Vanhoucke on november 9th, 2011

UPDATE 30.07.2019: Het Algemeen Rijksarchief liet ons weten dat de inventaris (per dossier) van het archief van de Rijkswacht nog niet volledig klaar is, maar dat alle (nog bestaande) personeelsdossiers vindbaar en raadpleegbaar zijn in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Voor informatie over een concreet dossier kunt u het Algemeen Rijksarchief contacteren.

UPDATE 06.02.2018: De directie van de Communicatie van de Federale Politie deelde ons op 6 februari 2018 mee dat de oude personeelsdossiers van de politie in de toekomst worden overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel. U kunt ze daar dan consulteren volgens de geldende voorschriften. Familiekunde Brussel zal u via deze website informeren als de overdracht is afgerond en de dossiers kunnen worden geraadpleegd.

Enkele dagen geleden kregen we van een bezoekster van ons documentatiecentrum de vraag of we wisten of er een archief (met name van personeelsdossiers) van de voormalige Rijkswacht en van de gerechtelijke politie bestaat, en onder welke voorwaarden dit geraadpleegd kan worden. Omdat we het antwoord schuldig moesten blijven, staken we ons licht op bij Anna Francis, archivaris bij de federale politie.

De federale politie bewaart personeelsdossiers van ex-leden van de vroegere Rijkswacht (burgers en rijkswachters). In dergelijke dossiers zit meestal een stamboekuittreksel (een korte beschrijving van de carrière) en soms ook andere documenten (huwelijkstoestemming, militair zakboekje met foto, een tuchtdossier, medische gegevens, correspondentie,…). Om een dossier in te zien kunt u een aanvraag doen bij de federale politie met het formulier dat u hier kunt downloaden. Persoonlijke gegevens worden enkel verstrekt aan directe familieleden (cf. de wet op de openbaarheid van bestuur en de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Voor wat betreft de gerechtelijke politie ligt de zaak blijkbaar moeilijker. De personeelsdienst van de huidige federale politie heeft de dossiers ontvangen van de agenten die op 1 januari 2001 (het jaar waarin de eengemaakte politie officieel is beginnen functioneren, nl. op 1 april 2001) in actieve dienst waren. De oudere dossiers zijn in principe niet bij de federale politie aanwezig, maar zouden volgens mevrouw Francis ofwel bij de federale overheidsdienst (FOD) Justitie worden bewaard, of anders zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

From → nieuws

Comments are closed.