Skip to content

Seminarie privacy en historisch onderzoek

by Patrick Vanhoucke on november 9th, 2011

Op vrijdag 25 november 2011 organiseert het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) een seminarie over ‘Privacy en historisch onderzoek’. Het seminarie is bedoeld voor archivarissen, professionele en amateurhistorici, heemkundigen, genealogen, museummedewerkers, studenten, enz.

De Privacycommissie is sinds een aantal jaren erg bekommerd over de thematiek van privacy en onderzoek. In november 2010 werd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie een grootschalig colloquium georganiseerd over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De commissie bracht intussen ook een tweetal handige brochures uit, bedoeld voor sociale en biomedische wetenschappers.

Het gloednieuwe vademecum dat op 25 november zal worden voorgesteld, behandelt specifieke vragen die verband houden met privacy en historisch onderzoek. De tekst is het uitvloeisel van een grootschalige enquête die in 2008 werd uitgevoerd door het SOMA en de Privacycommissie. Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie, zal het vademecum toelichten. Het seminarie wordt ingeleid door Dirk Luyten (SOMA), met enkele reflecties van op het terrein, voornamelijk gebaseerd op recent onderzoek in het kader van het “European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)”-project.

U kunt het vademecum Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? reeds online consulteren.

Het seminarie vindt plaats in de conferentiezaal van het SOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel. Aanvang om 14.30 uur. Inkom is gratis, maar gelieve aan te melden via 02 556.92.11 of cegesoma@cegesoma.be.

Bron: bericht website SOMA.

From → agenda derden

Comments are closed.