Skip to content

Bezoek archief Stichting de Bethune en Stadsarchief Kortrijk

by Patrick Vanhoucke on januari 16th, 2012

Op donderdag 10 mei 2012 kunt u deelnemen aan een bezoek aan het archief van de Stichting de Bethune en het Stadsarchief Kortrijk.

De Stichting de Bethune werd opgericht door Emmanuel baron de Bethune (1930-2011) en heeft als doel de unieke archief- en bibliotheekcollectie van de familie de Bethune als één erfgoedgeheel te bewaren.

Het Stadsarchief Kortrijk bewaart naast de stedelijke officiële stukken ook een uitgebreide audiovisuele collectie van foto’s en prentbriefkaarten van Kortrijk. Uniek is echter ook de rijke genealogische collectie die o.a. bestaat uit meer dan één miljoen bidprentjes en honderdduizenden rouwbrieven die in 1920 via pastoor Leopold Slosse werden aangekocht.

Familiekunde Brussel plant gezamenlijk vervoer per autocar. De autocar vertrekt om 8.30 uur stipt aan de eindhalte van metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Modelwijk. Het bezoek aan het archief de Bethune start omstreeks 10.00 uur. Tussen de middag is er tijd om te lunchen. Het bezoek aan het Stadsarchief Kortrijk start omstreeks 14.00 uur. Terugkeer naar Brussel (vertrek) omstreeks 16.00 uur (voorziene aankomst in Brussel omstreeks 17.00 uur).

Inschrijven is verplicht. Uw inschrijving is definitief na overschrijving van 2 euro (leden Familiekunde Vlaanderen, lidnummer vermelden) of 5 euro (niet-leden) op rekening KBC 734-0041286-70 IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB t.n.v. Familiekunde Brussel, m.v.v. “Studiereis Kortrijk”.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

Comments are closed.