Skip to content

Bezoek Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Den Haag (Nederland)

by Patrick Vanhoucke on januari 16th, 2012

Op donderdag 14 juni 2012 kunt u deelnemen aan een bezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag (Nederland). Het CBG is het Nederlandse, landelijke kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en verwante wetenschappen. Dit bezoek is een gezamenlijke organisatie van de Brusselse en de Antwerpse afdeling van Familiekunde Vlaanderen.

Het CBG heeft verschillende genealogische en heraldische verzamelingen. Behalve eigen verzamelingen beheert het CBG ook collecties van het Rijk, van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en van anderen. De collecties omvatten een grote bibliotheek, verschillende verzamelingen met familiewapens, foto’s, gedrukte bronnen, bronnen op microfiches en de verzameling persoonskaarten en persoonslijsten.

In de voormiddag maken we kennis met de werking van het CBG en brengen we een bezoek aan de leeszaal. Op de middag wordt een gezamenlijke lunch voorzien (prijs 10 à 15 euro). In de namiddag plannen we een historisch geöriënteerd bezoek aan de stad Den Haag of een van haar vele musea. Details hierover worden later bekendgemaakt.

We plannen gezamenlijk vervoer per autocar (prijs 5 euro). In Brussel krijgt u de gelegenheid om op te stappen aan de eindhalte van metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Modelwijk. In Antwerpen worden waarschijnlijk haltes ingelast in de nabijheid van het Harmoniepark (bereikbaar met tramlijnen 2, 6, 7 en 15) en te Wilrijk op de kruising tussen de Spoorweglaan en de Prins Boudewijnlaan (nabij de E19, parkeerplaats voor auto’s voorzien). Naar gelang de behoefte kunnen andere opstapplaatsen op het reistraject worden ingelast (minstens 3 deelnemers per opstapplaats en alleen voor inschrijvingen tot uiterlijk 1 juni 2012). De autocar vertrekt in Brussel om 8.00 uur. Meer concrete informatie over de reisweg en de opstaptijden verneemt u later.

Inschrijven is verplicht. Uw inschrijving is definitief na overschrijving van 5 euro op rekening KBC 734-0041286-70 IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB t.n.v. Familiekunde Brussel, m.v.v. “Studiereis Den Haag”.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

Comments are closed.