Skip to content

VVF-Brussel heet voortaan Familiekunde Brussel

by Patrick Vanhoucke on april 18th, 2012

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Brussels hoofdstedelijk gewest (zoals VVF-Brussel voluit heette) gaat voortaan als Familiekunde Vlaanderen regio Brussel vzw door het leven. Afgekort: Familiekunde Brussel vzw. Een duidelijke, mediagenieke en gemakkelijk te onthouden naam die niet alleen onze leden, maar vooral ook het brede publiek zal aanspreken.

Op 1 oktober 2011 had de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) zichzelf omgedoopt tot Familiekunde Vlaanderen. Naar aanleiding hiervan besliste de algemene vergadering van VVF-Brussel op zaterdag 24 maart jl. unaniem om ook de Brusselse afdeling van Familiekunde Vlaanderen van naam te veranderen.

De naamswijziging had een aantal praktische gevolgen die we de voorbije drie weken gefaseerd hebben doorgevoerd.

Om te beginnen heeft ook onze website een nieuwe naam en een nieuwe plek op het internet gekregen. U vindt ons voortaan op www.familiekunde-brussel.be. Kijkt u maar eens in de adresbalk van uw browser hierboven. Heeft u onze website of bepaalde artikels in uw favorieten opgeslagen? Geen paniek. De oude adressen zijn nog steeds geldig en worden automatisch omgezet in de nieuwe. Toch raden we u aan om uw favorieten te actualiseren, want tegen het einde van het jaar verdwijnen de oude adressen definitief.

E-mailen kan vanaf nu op info@familiekunde-brussel.be, maar u kunt natuurlijk evengoed ons contactformulier gebruiken. Daar vindt u ook ons nieuwe correspondentie-adres voor het geval u ons een brief of bepaalde documenten per post wilt sturen. Het adres van onze maatschappelijke zetel bleef onveranderd. Inschrijven voor onze activiteiten doet u snel en gemakkelijk via het inschrijvingsformulier dat u bij elke aankondiging vindt.

Onze afdeling heeft niet alleen een nieuwe naam, maar er dienden ook terug bestuurders te worden benoemd omdat de mandaten afliepen. Alle bestuursleden uit de periode 2009-2011 stelden zich opnieuw kandidaat en de algemene vergadering benoemde hen zonder uitzondering met een ruime meerderheid van stemmen. Een overzicht van de bestuursleden voor de periode 2012-2014 vindt u op onze pagina Bestuur.

Ten slotte waren er ook binnen de algemene vergadering zelf enkele wijzigingen.

Helaas moesten we afscheid nemen van Marie Louise Jans die op 79-jarige leeftijd op 23 januari 2012 vrij plots is overleden. Marie Louise was een gewaardeerd lid van de vereniging en de voorbije jaren verantwoordelijk voor de controle van de boekhouding. Zij was de echtgenote van voormalig ondervoorzitter Fons Van Roy, die momenteel nog lid is van de algemene vergadering.

Mariet Calsius werd door de algemene vergadering aanvaard als nieuw lid. Mariet woont in Schaarbeek en werkt als archivaris bij het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB). Het AMVB zorgt als pluralistische instelling in het Brusselse gewest voor de verwerving, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Sinds het nationaal congres dat onze afdeling in 2010 organiseerde, werkt Familiekunde Brussel nauw samen met het AMVB, o.a. voor wat betreft de uitbouw van een genealogisch documentatiecentrum, maar ook via de gezamenlijke organisatie van activiteiten. Het feit dat Mariet Calsius nu deel uitmaakt van onze algemene vergadering en dat omgekeerd onze voorzitter Daniel Bex bestuurder is van het AMVB, zal deze jumelage ongetwijfeld ten goede komen. Alleszins is Familiekunde Brussel verheugd een beroep te kunnen doen op de wetenschappelijke expertise van Mariet als archivaris.

From → nieuws

Comments are closed.