Skip to content

Aanwinsten documentatiecentrum juli 2012

by Patrick Vanhoucke on juli 13th, 2012

De collectie van de handbibliotheek in het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel (in het AMVB) wordt verder uitgebouwd. Onlangs werden een 30-tal nieuwe publicaties klaargemaakt voor invoer in de catalogus. Vanaf zaterdag 29 september zult u deze publicaties in de leeszaal kunnen raadplegen. Kom gerust langs om een kijkje te nemen.

Wat is er zoal nieuw?

Hieronder geven we u een overzicht, min of meer gegroepeerd per onderwerp.

In juni bezochten we met een 40-tal deelnemers het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag (Nederland). We maakten van de gelegenheid gebruik om heel wat interessante publicaties aan te kopen die door of in samenwerking met het CBG zijn uitgegeven. De nadruk van deze publicaties ligt op genealogie in Nederland, in de (voormalige) Nederlandse koloniën of in gebieden van waaruit veel mensen naar Nederland zijn ingeweken. Daarnaast zijn er ook enkele basishandleidingen voor genealogie (in Nederland).

Silsilah Maluku : Molukse stamboom / Ron Habiboe. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2007. – 174 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 1. De Molukken). – ISBN 978-90-5802-053-6.

Manis..? : waarvandaan..? / M’hamed El Abdouni, Mohamed Amezian. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2008. – 107 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 2. Marokko). – ISBN 978-90-5802-061-1.

Sen kimsin? : wie ben jij? / Jak den Exter. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2008. – 140 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 3. Turkije). – ISBN 978-90-5802-063-5.

Roots Karibense : Caribische wortels / Christel Monsanto. Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2009. – 127 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 4. De Nederlandse Antillen). – ISBN 978-90-5802-071-0.

Sranan famiri : Surinaamse familie / Pieter Bol, Jean Jacques Vrij. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2009. – 187 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 5. Suriname). – ISBN 978-90-5802-074-1.

Asal Oesoel : Indische stamboom / Roel de Neve. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2009. – 198 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 6. Nederlandsch-Indië). – ISBN 978-90-5802-075-8.

Chinese roots / Kees Kuiken. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2011. – 159 p. : ill. – (Voorouders van verre ; 7. China). – ISBN 978-90-5802-082-6.

Richtlijnen voor het bewerken van genealogische publicaties / O. Schutte. – 2e dr. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 1984. – 12 p.

Het Nederlandse fotoportret 1860-1915 : een handleiding bij het dateren en bewaren van portretfoto’s / M. van den Dorpel, J.F. Kousemaker, J.W. Zondervan ; inl. M.C. Kuipers. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 1989. – 60 p. : ill. – ISBN 90-70324-48-2.

Voor- en familienamen in Nederland : geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik / R.A. Ebeling. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 1993. – 200 p. : ill. – (CB-reeks ; 12). – ISBN 90-70324-66-0.

Burgerlijke stand en bevolkingsregister / R.F. Vulsma. – 2e herz. dr. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2002. – 148 p. : ill. – (CBG-reeks ; 10). – ISBN 90-5802-025-8.

Verenigde Oost-Indische Compagnie. – 266 p. : ill. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2002. – (Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie ; 56). – ISBN 90-5802-027-4.

Practisyns woordenboekje / inl. J.E. Ennik en P. Brood. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2005. – viii, 114 p. – (CB-reeks ; 14). – Facsimile van: Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk, 1785. – ISBN 978-90-5802-049-9.

In tijd gemeten : inleiding tot de chronologie / C.C. de Glopper-Zuijderland . – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2009. – 93 p. : ill. – (CB-reeks ; 17). – ISBN 901-58025-009-6.

Soldaten overzee : aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar officieren en personeel van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het leger in West-Indië (1815-1949) / Liesbeth Beelen en Geert de Kinkelder ; eindred. Paul Brood. – Geact. Versie. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2010. – 63 p. : ill. – ISBN 90-5802-044-4.

Verborgen verleden : stamboomboek / Rob van Drie. – [Zwolle] : Waanders, 2010. – 192 p. : ill. – ISBN 978-90-400-7727-2.

De stamboom van je familie op de computer / Ronald Balhan en Rob van Drie. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2011. – 212 p. : ill. + 1 cd-rom. – (CBG-reeks ; 21). – ISBN 978-94-005-0031-0.

De West-Vlaamse filoloog Frans Debrabandere publiceerde de voorbije vijftig jaar heel wat over persoonsnamen, familienamen en talen. Wij kochten onder andere zijn meest bekende én zijn meest recente werk aan.

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk / Frans Debrabandere ; m.m.v. Peter De Baets. – herz. Uitg. – Amsterdam : Veen, 2003. – 1359 p. – ISBN 90-204-0207-2.

Brabants etymologisch woordenboek : de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant / Frans Debrabandere. – Leuven : Davidsfonds, 2010. – 629 p. – ISBN 978-90-5826-753-5.

Mijn familienaam : waar komt die vandaan? / Frans Debrabandere. – Leuven : Davidsfonds, 2012. – 250 p. – ISBN 978-90-5826-860-0.

Met stamboomonderzoek kan je niet jong genoeg beginnen. Wij selecteerden twee publicaties over genealogie die speciaal voor kinderen en jongeren zijn bedoeld.

Wat is familie? : antwoorden op vragen over je (groot)ouders, broers en zussen / Kolet Janssen ; ill. Isabel Bouttens. – Leuven : Davidsfonds, 2005. – 172 p. : ill. – ISBN 90-76830-51-7.

Mijn stamboom / Mick Manning en Brita Granström. – Leidschendam : Biblion, 2010. – 32 p. : ill. – ISBN 978-90-5483-931-6.

Bij de samenstelling van onze collectie besteden we ook aandacht aan de geschiedenis van het Brusselse gewest in het bijzonder en van de voormalige provincie Brabant in het algemeen. Wat we aanschaffen is complementair ten opzichte van de al zeer volledige collectie van het AMVB.

Brussel vroeger : de stad en historische gebeurtenissen gezien door kunstenaars / Marcel Vanhamme. – Antwerpen : Mercurius, 1975. – 373 p. : ill.

Brussel 1940-1945 / Peter Taghon, Jean-Louis Roba. – Erpe : De Krijger, 2000. – 96 p. : foto’s. – (België in oorlog : toen en nu ; 1). – ISBN 90-72547-94-2.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / red. Serge Jaumain. – 2e dr. – Tielt : Lannoo, 2011. – 624 p. : ill. – (Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten). – ISBN 978-90-209-7603-8.

Cas Oorthuys : Bruxelles-Brussel 1946-1956 / red. Jos Vandenbreeden, Wijnand Plaizier. – Brussel : Plaizier, 2012. – 95 p. : foto’s. – ISBN 978-90-7900-511-6.

Ook meer algemene werken over geschiedenis, genealogie, familiekunde, of aanverwante wetenschappen zoals de heemkunde of heraldiek mogen niet in onze collectie ontbreken.

Bronnen voor de studie van het hedendaagse België : 19e-21e eeuw / red. Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche. – 2e herz. uitg.- Brussel : Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2009. – xxxiv, 1629 p. – ISBN 978-2-87044-001-8.

Heraldiek en genealogie : een encyclopedisch vademecum / C. Pama. – Utrecht : Spectrum, 1969. – 415 p. : ill. – (Prisma-boeken ; 1390).

Hoe schrijf ik geschiedenis? : handleiding voor het schrijven van een familie- of streekgeschiedenis / Jan van de Wetering. – 2e herz. dr. – Zwolle : Waanders, 2010. – 160 p. : ill. – ISBN 90-400-9035-1.

En natuurlijk verzamelen we ook de werken die zijn uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen, door haar vele afdelingen of door gerenommeerde auteurs die al jaren in de vereniging actief zijn.

ABC van de genealogie / Johan Roelstraete ; eindred. Rob Belemans, Birgit Geudens, Annemie Vanthienen, Valerie Vermassen. – Brussel : Faro, 2012. – 286 p. : ill. – ISBN 978-90-8992-010-2.

DNA België : DNA-project 2010 : België, exclusief Oud-Hertogdom Brabant / red. Marc Van den Cloot ; m.m.v. Ronny Decorte, Marc Gabriëls, Maarten Larmuseau. – Antwerpen : Familiekunde Vlaanderen. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Provinciale afdeling Antwerpen, 2011. – 328 p. : ill. + 1 cd-rom. – ISBN 978-90-8043-052-5.

DNA Brabant : DNA-project 2009 : Oud-Hertogdom Brabant / red. Marc Van den Cloot ; m.m.v. Ronny Decorte, Marc Gabriëls, Maarten Larmuseau. – Antwerpen : Familiekunde Vlaanderen. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Provinciale afdeling Antwerpen, 2010. – 352 p. : ill. + 1 cd-rom. – ISBN 978-90-8043-050-1.

From → publicaties

Comments are closed.