Skip to content

Latijn bij genealogisch onderzoek

by Rik Degraef on juli 16th, 2012

Het werkje ‘Latijn bij genealogisch onderzoek’ , samengesteld door P.J.W. van den Berck en bewerkt door Mariëlle van der Beek (Centraal Bureau voor Genealogie, 1997) vind ik bijna onmisbaar voor wie de traditionele, in het Latijn geschreven kerkregisters raadpleegt om zijn familiegeschiedenis op te stellen.

Een woordenlijst is geen woordenboek en bevat dus niet alle woorden van een taal, maar heeft het grote voordeel enerzijds zich te beperken tot het nuttige vocabularium en anderzijds er ‘onzuivere Kerklatijnse woorden’ aan toe te voegen. De auteur heeft ook afkortingen, spellingvarianten en een aantal bruikbare buigingsvormen in de woordenlijst opgenomen. De Latijnse telwoorden staan in drie kolommen (hoofd-, rang- en …maal). Met een beknopte literatuurlijst eindigt het boekje.

Dit heel betrouwbaar boekje zou ik iedereen willen aanraden, zelfs diegenen die ooit Latijn geleerd hebben. Voor wie Latijn totaal vreemd is, is het toch wenselijk een paar grammaticale begrippen op te doen om meer zekerheid te verwerven over de inhoud van wat opgezocht werd. Losse woorden moeten trouwens een betekenis krijgen in een zin en daarvoor moet men toch wat basisgrammatica kennen (het bestaan van verbuigingen, gebruik van naamvallen, modi, …).

Praktische gegevens:
Latijn bij genealogisch onderzoek / P.J.W. van den Berk. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 1997. – 54 p. – (CBG-reeks ; 15). – ISBN 90-7032-493-8.

From → publicaties

Comments are closed.