Skip to content

Dialectonderzoek in Vlaanderen in gevaar

by Patrick Vanhoucke on oktober 6th, 2012

Het ziet er niet goed uit voor de toekomst van het dialectonderzoek in Vlaanderen en voor de bewaring en ontsluiting van ons streektaalerfgoed. Zo dreigt vzw Variaties, de koepel van Vlaamse dialectverenigingen, binnenkort zonder mankracht te vallen. Een zelfde dreiging hangt boven het redactieteam van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. De kans is niet denkbeeldig dat dit grootschalige woordenboekproject – dat tot nu toe al 24 boekdelen publiceerde – niet kan worden afgewerkt bij gebrek aan middelen.

Om het probleem onder de publieke aandacht te brengen, verspreidt vzw Variaties een internetpetitie, ook met de bedoeling aan te tonen dat er in de Vlaamse samenleving een breed draagvlak bestaat voor overheidssteun aan dialectonderzoek en bewaring van het Vlaamse taalerfgoed.

Ook u kunt de petitie ondertekenen.

From → nieuws

One Comment
  1. Rudy Verbrugghe permalink

    Onze streektaal is iets van ons eigenste. Alhoewel het ABN ook zijn nut heeft, is dat toch maar een gecrëerde taal.
    Dialecten dienen in ere gehouden te worden.
    Veel is al verloren gegaan. Laten we toch iets overhouden.

Comments are closed.