Skip to content

Familiekunde Brussel lanceert GeneaWiki

by Patrick Vanhoucke on maart 26th, 2013

Familiekunde Brussel heeft voorbije zaterdag GeneaWiki gelanceerd. GeneaWiki is een genealogische wiki over het Brusselse hoofdstedelijke gewest. De wiki vervangt de gedrukte ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ die de vereniging in 2007 publiceerde.

De GeneaWiki is een genealogisch project voor én door genealogen met belangstelling voor de 19 gemeenten van het huidige Brusselse hoofdstedelijke gewest en het vroegere hertogdom Brabant. Gebruikers van de wiki kunnen niet alleen artikels lezen, maar ze ook aanvullen of zelf schrijven. Om artikels te bewerken of te schrijven, moet u geregistreerd en aangemeld zijn. Uw inbreng wordt onmiddellijk zichtbaar en andere gebruikers kunnen deze bekijken en op hun beurt aanvullen of verbeteren.

De wiki vervangt en actualiseert de papieren ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ die Familiekunde Brussel in 2007 met de financiële steun van de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft uitgegeven. Alle destijds verzamelde informatie werd door de bestuursleden van de vereniging (allen vrijwilligers) nauwgezet gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld. In de meeste gevallen werd ter plaatse contact gezocht met de diensten van de gemeenten of de desbetreffende instellingen om de gegevens te verifiëren.

Momenteel omvat GeneaWiki 4 grote categorieën: Archiefinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Begraafplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Hedendaagse parochies van het vicariaat Brussel‏. De categorieën Archiefinstellingen en Gemeenten zijn momenteel het beste uitgebouwd. Een wiki is een dynamische site die nooit af is en waaraan voortdurend wordt voortgebouwd.

Op de pagina’s van de 19 Brusselse gemeenten vindt u per dienst of instelling (bijvoorbeeld gemeentearchief, dienst Burgelijke Stand of dienst Bevolking) typisch een aantal terugkerende rubrieken zoals: contactgegevens, openingsuren en informatie over de collecties van de dienst of instelling. Bijzonderheden over de beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van de documenten worden nauwgezet vermeld. U kunt meteen voor elke gemeente zien voor welke documenten en welke periodes er microfilms in het Rijksarchief te Anderlecht beschikbaar zijn. Kaartjes (Google Maps) wijzen u de weg en ook links naar de contactgegevens van hedendaagse parochies zijn vermeld. De ‘Genealogische weetjes’ die werden verzameld door beroepsgenealoog Jan Caluwaerts vervolledigen het geheel.

Vindt u in een oude akte de plaatsnaam “Ixelles” en weet u niet dat dit Elsene is? Geen paniek. Op de wiki kunt u gewoon de Franstalige plaatsnaam aanklikken en u komt meteen op de juiste pagina terecht. Ook min of meer in onbruik geraakte plaatsnamen zoals Opbrussel, Opweule en Jette-Saint-Pierre zijn vermeld. Weet u welke gemeenten dit zijn?

De wiki maakt gebruik van het platform MediaWiki. Dat is dezelfde software als waar de bekende Wikipedia op draait. Dit platform werd gekozen omwille van de gebruiksvriendelijkheid enerzijds, de vele technische mogelijkheden anderzijds. Wie al eens een pagina op Wikipedia heeft bekeken of aangepast, zal ook op de GeneWiki van Familiekunde Brussel eenvoudig zijn weg vinden.

U vindt de GeneaWiki op geneawiki.familiekunde-brussel.be.

Comments are closed.