Skip to content

Demogen Vlaams-Brabant en Brussel zoekt vrijwilligers

by Patrick Vanhoucke on januari 18th, 2014

Demogen Vlaams-Brabant en Brussel (niet te verwarren met Demogen-Visu) is een vrijwilligersproject op initiatief van de KU Leuven en het Rijksarchief in België. De naam is een samentrekking van ‘demografie’ en ‘genealogie’.

Doel
Dit project heeft tot doel om de akten van de burgerlijke stand nader te ontsluiten. De databank, die niet alleen voor genealogen, maar ook voor het wetenschappelijk onder­zoek bijzonder nuttig is, wordt ter beschikking gesteld op de website van het Rijksarchief (www.arch.be). In een eerste fase worden de huwelijksakten ingevoerd.

Methode
Het project maakt gebruik van een zelf ont­worpen, zeer specifiek en gebruiksvriendelijk Access­-programma. Als bronmateriaal worden ofwel de microfilms gebruikt (in de leeszaal van het rijksarchief), ofwel de originele registers (in de leeszaal en in gemeentehuizen), ofwel di­gitale scans (beschikbaar thuis op internet of zelfgemaakt).

Stand van zaken
In 2014 zal Vlaams­-Brabant afgewerkt zijn. Meer dan honderd vrijwilligers hebben hier zeven jaar aan gewerkt en hebben niet minder dan 300.000 akten ingevoerd. Aangezien we ons hebben geëngageerd om hetzelfde te doen voor het Brussels hoofdstedelijk gewest, hebben we nog verschillende jaren werk. We zoeken dus nog heel wat vrijwilligers die enkele uren per week willen meewerken aan het invoeren van Franstalige akten. Wie wil meewerken aan dit project krijgt een persoonlijke opleiding.

Heeft u belangstelling om mee te werken?
Neem contact met Patrick Trio, coördinator van dit project. Hij zal u dan contacteren om verder afspraken te maken.

Comments are closed.