Skip to content

De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant

by Patrick Vanhoucke on november 19th, 2014

Dat familiegeschiedenis niet enkel een “stamboompje opstellen” inhoudt, is bekend. Daarom heeft Familiekunde Vlaanderen regio Leuven een instrument ontwikkeld om de toestand van onze voorouders in het begin van de 18e eeuw in een bredere geografische context te kunnen plaatsen.

In het boek De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant vindt u de transcriptie van de volkstellingen van 1702 voor een grote groep van gemeenten die allemaal deel uitmaakten van het vroegere Hertogdom Brabant. Hierdoor kan de familiekundige de materiële welstand van de vermelde gezinnen onderling vergelijken. Dit kan binnen de context van het eigen dorp maar ook binnen een veel grotere omgeving. Er kunnen op die manier, naast de klassieke genealogische vragen, nog een aantal andere interessante vragen worden beantwoord: Indien een gezin welstellend is in een bepaald dorp, is het dat dan nog in vergelijking met de andere welgestelde gezinnen in een bredere omgeving? Indien iemand arm is, is dit dan eerder een uitzonderlijk geval of is hij/zij maar één van de velen?

De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant biedt u

  • 166 gemeenten met een transcriptie van de telling van 1702 in een boek van 645 pagina’s met een afzonderlijke index van 167 pagina’s of ca. 14.000 geïndexeerde personen, samen 812 pagina’s;
  • kaart met een overzicht van de bewerkte gemeenten en de vindplaats van iedere telling;
  • verklarende woordenlijst van de minder gebruikelijke woorden in de tellingen;
  • iedere telling werd geïndexeerd, met een verwijzing naar de stad, dorp of gehucht, het rangnummer van het individu in de telling en de pagina in dit boek.

U kunt de lijst met behandelde gemeenten hier bekijken. Gemeenten van het huidige Brusselse hoofdstedelijke gewest die in het boek aan bod komen zijn Evere, Haren (tegenwoordig Brussel-Stad) en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Een flyer met een voorbeeld van een transcriptie kunt u hier downloaden.

De werkgroep 1702 bestaat uit: Daniel Schepens (projectleider), René Verbeylen, Johan Morris, Herman Swinnen, Jan Caluwaerts, Jean De Keyzer, Paul De Clerck, Daniel Notredame, Walter Van Hoorick, Alfred Vleminckx, Alix Lieben, Paul Behets en Bart Pluymers.

Waarom 1702? Dit heeft te maken met:

  • het feit dat de telling van 1702 tot nu toe weinig of niet behandeld werd, in tegenstelling met die van 1693, 1709…;
  • de beschikbaarheid (de telling van 1702 heeft een beschikbaarheid van 91 tegenover een beschikbaarheid van 79 voor de telling van 1796; de beschikbaarheidsfactor geeft procentueel de hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal aan).

Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u terecht bij projectleider Daniel Schepens.

Het boek kost 39 euro in voorverkoop (tot 15 januari 2015) en 47 euro nadien. Verzendingskosten bedragen 12,50 euro per boek. U kunt echter portkosten vermijden door het boek op te halen tijdens de academische zitting van Familiekunde Leuven op 17 februari 2015 om 19.00 uur (Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven). De betaling kan gebeuren op rekening BE10 0013 1130 4604, op naam van Familiekunde Leuven.

From → publicaties

Comments are closed.