Skip to content

Voordracht erfrechtelijke genealogie

by Patrick Vanhoucke on juli 7th, 2015

GEANNULEERD!
Omwille van een onvoorziene operatieve ingreep bij de spreker, en een herstel van een aantal weken dat daarna volgt, zien wij ons helaas genoodzaakt de voordracht over erfrechtelijke genealogie te annuleren. Gezien de specifieke aard van het onderwerp was het voor ons ook niet mogelijk om zo kort op voorhand een alternatief te vinden. Wij hopen op uw begrip in deze omstandigheden.

Op zaterdag 26 september 2015 organiseert Familiekunde Brussel van 14.00 tot 16.00 uur in het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) een voordracht over erfrechtelijke genealogie.

De voordracht wordt verzorgd door de organisatie Genealogie Decuyper, die als bevoorrechte partner van notarissen en advocaten inzake erfopvolging op zoek gaat naar mogelijke erfgenamen bij een onbeheerde nalatenschap, hun legitimiteit vast te stellen, ze te lokaliseren en het erfdeel te berekenen dat hen toekomt. Dit alles om de notaris toe te laten de erfenis te verdelen.

Daar waar genealogen waarmee wij als familiekundige vereniging doorgaans te maken hebben, meestal alle vertakkingen en generaties in hun familie onderzoeken en dit liefst zo ver mogelijk terug in de tijd, zal Genealogie Decuyper zich meer richten op de laatste generatie met het oog op het identificeren van de wettelijke nakomelingen van een persoon. Dit soort opdrachten komt steeds van een professioneel jurist (notaris, advocaat of rechtbank) met de bedoeling de opzoekingen tot een goed einde te brengen en een volledige stamboom op te stellen van de overleden persoon, de “cujus” geheten, wiens familieleden meestal onbekend zijn.

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van het AMVB.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / De Swaene betalen 3 euro. Niet-leden betalen 5 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

Deze voordracht wordt wegens omstandigheden geannuleerd.

From → agenda

Comments are closed.