Skip to content

David Guilardian over bronnen in het Archief van het OCMW Brussel

by Patrick Vanhoucke on december 26th, 2015

Op zaterdag 28 mei 2016 biedt Familiekunde Brussel u van 14.00 tot 16.00 uur in het AMVB de gelegenheid om te komen luisteren naar een lezing van David Guilardian over bronnen in het Archief van het OCMW van de Stad Brussel.

OCMW-archieven zijn nog redelijk onbekend, ook bij veel historici. Ze bieden nochtans een schat aan informatie voor de lokale geschiedenis en voor de familiekunde in het bijzonder. OCMW’s bewaren vaak ook archief uit het Ancien Regime. Het gaat dan om armentafels en fundaties, broederschappen of ziekenfondsen van ambachten, godshuizen en begijnhoven, armenscholen en studiebeurzen, weeshuizen en vondelingentehuizen, passanten- en ziekengasthuizen enz.

De presentatie biedt een beknopt overzicht van de geschiedenis van armen- en ziekenzorg in Brussel, met telkens een typologisch overzicht van de bewaarde archiefbronnen en enkele mogelijke invalshoeken voor de familiekundige.

David Guilardian is conservator-archivaris van het Museum van het OCMW van Brussel.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 3 euro. Niet-leden betalen 5 euro.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

Comments are closed.