Skip to content

Historische cartografie – deel 1: basiskaarten voor historisch onderzoek

by Patrick Vanhoucke on december 20th, 2016

Zaterdag 24 juni 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 24 juni 2017 kunt u bij Familiekunde Brussel komen luisteren naar een lezing in het kader van de reeks Historische cartografie. (Oude) kaarten vormen een belangrijk hulpinstrument in de zoektocht naar onze voorouders en hun leefomgeving. Welke kaarten er zijn, hoe je een kaart leest en welke kaarten je online vindt, is niet altijd zo eenvoudig.

In de 18de eeuw groeit in verschillende Europese landen de nood aan een landsdekkende cartografie. Daarnaast laten wetenschappelijke en technische verworvenheden toe om nieuwe kaartconcepten uit te werken. In het huidige België worden niet alleen midschalige kaartreeksen geproduceerd, maar ook grootschalige topografische kaarten en thematische kaarten.

In deze lezing bespreekt prof. dr. Philippe De Maeyer, hoogleraar cartografie en geografische informatiesystemen (GIS) aan de Universiteit Gent, de mogelijkheden én de beperkingen om dit kaartmateriaal in historisch onderzoek te integreren.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

Comments are closed.