Skip to content

Historische cartografie – deel 4: HisGISKust (Historische kaarten kustzone)

by Patrick Vanhoucke on december 17th, 2017

Historische cartografie – deel 4: HisGISKust (Historische kaarten kustzone)
OPGELET: DEZE ACTIVITEIT GAAT NIET DOOR !

Het kustgebied is bij uitstek een dynamische regio waarop verschillende factoren inwerken. Historische kaarten van de kustzone vatten uitstekend het dynamische karakter van deze regio. Elke kaart bevriest immers een bepaald moment in de tijd als een stille getuige van de toenmalige toestand van onze kust en zee.

Nathalie De Hauwere is wetenschappelijk medewerkster van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende. Zij licht toe hoe het initiatief HisGISKust historische kaarten over de kustzone digitaal ontsluit en hoe u er als genealoog voor uw familiekundig onderzoek gebruik van kunt maken.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

OPGELET: DEZE ACTIVITEIT GAAT NIET DOOR !

From → agenda

Comments are closed.