Skip to content

Genealogisch praatcafé — 26.06.2021

by Patrick Vanhoucke on december 31st, 2020

In 2021 worden al onze activiteiten georganiseerd onder voorbehoud en met inachtneming van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) die op het ogenblik van de activiteit van toepassing zijn. Uw veiligheid en die van de sprekers staat daarbij voorop. Indien een activiteit niet fysiek kan doorgaan, dan proberen wij die in de mate van het mogelijke via videoconferentie te laten plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Genealogisch praatcafé
Zaterdag 26 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur
SCGD, Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

Familiekunde Brussel organiseert een genealogisch praatcafé waar beginnende en gevorderde genealogen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Zorg dat u uw vragen op voorhand wat voorbereidt. Het genealogisch praatcafé wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Dit genealogisch praatcafé vindt uitzonderlijk plaats in het documentatiecentrum van de SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique”. Een bezoek aan de SCGD was aanvankelijk in februari gepland, maar kon toen omwille van de coronamaatregelen niet doorgaan. Via deze combinatie van bezoek en praatcafé krijgt u de gelegenheid om op een andere manier met de SCGD kennis te maken.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer
?
U moet akkoord gaan met deze voorwaarden om aan deze activiteit te kunnen deelnemen.

From → agenda

Comments are closed.