Skip to content

Statutenwijziging Familiekunde Brussel november 2021

by Patrick Vanhoucke on april 13th, 2022

Eind november vorig jaar heeft vzw Familiekunde Brussel haar statuten gewijzigd. Omdat dit geen directe invloed had op leden van Familiekunde Vlaanderen en op deelnemers aan activiteiten van Familiekunde Brussel, hebben we dit toen niet breed gecommuniceerd.

We horen nu dat er toch vragen zijn over de wijziging van onze statuten. Daarom leggen we uit wat de wijzigingen inhouden en wat dit voor jou betekent.

Waarom wijzigde vzw Familiekunde Brussel haar statuten?

De voornaamste reden waarom Familiekunde Brussel haar statuten wijzigde, was om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking trad. Hoewel verenigingen tot 1 januari 2024 de tijd hebben om dit in orde te brengen, wilde Familiekunde Brussel dit al in 2020 regelen. Door de coronacrisis werd dit uitgesteld tot november 2021.

Van de verplichte wijziging hebben we ook gebruik gemaakt om de inhoud van bepaalde artikelen van de statuten bij de tijd te brengen. Dat is een normaal proces. Onze organisatie bestond sinds 1965 als feitelijke vereniging en als vzw sinds 2006. Sindsdien is er in het erfgoedlandschap wel het een en ander veranderd.

Wat hield de wijziging van de statuten in?

De officiële naam van onze vereniging is nu vzw Familiekunde Brussel. Voorheen was de officiële naam vzw Familiekunde Vlaanderen regio Brussel, afgekort vzw Familiekunde Brussel. De korte naam die we al jarenlang in al onze communicatie gebruiken, is nu ook onze officiële naam geworden. Daar merk je verder niets van.

We hebben uit onze statuten ook een bepaling geschrapt die ons exclusief aan vzw Familiekunde Vlaanderen verbond. Dit verandert niets aan de relatie tussen onze beide organisaties, maar het geeft Familiekunde Brussel meer autonomie om te beslissen op welke vlakken we met Familiekunde Vlaanderen samenwerken en wanneer we met andere partners of aanspreekpunten, zoals vzw Histories, erfgoedcellen, heemkundige kringen, archieven (AMVB) samenwerken. Ook kunnen we voortaan zelf beslissen naar welk doel ons resterend vermogen gaat als Familiekunde Brussel ooit zou worden ontbonden.

Wat verandert er voor u?

Kort gezegd: niets.

Dus:

  • Als toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen blijf je genieten van alle diensten en voordelen voor de toegetreden leden.
  • Als toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen ben je van harte welkom op de activiteiten van Familiekunde Brussel, ongeacht waar je woont of in welke regio Familiekunde Vlaanderen je bent ingedeeld.
  • Ook als je geen toegetreden lid bent van Familiekunde Vlaanderen ben je welkom op de activiteiten van Familiekunde Brussel.
  • Als je deelneemt aan een activiteit van Familiekunde Brussel en je bent toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen, dan betaal je voor de meeste activiteiten een goedkopere deelnameprijs.
  • Familiekunde Brussel is niet van plan om eigen lidgeld te heffen, althans niet zolang onze financiële toestand dat niet noodzakelijk maakt. Je betaalt dus gewoon in functie van de activiteiten waaraan je deelneemt. UPDATE juli 2022: je kunt vanaf nu je gratis lidkaart van Familiekunde Brussel aanvragen.
  • Familiekunde Brussel wordt nog steeds erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Wil je ons financieel ondersteunen? Dan kan dat met een gift.

We hopen dat hiermee al je vragen over de werking van vzw Familiekunde Brussel zijn beantwoord en dat we je binnenkort op een van onze activiteiten ontmoeten. Als abonnee van onze nieuwsbrief houden we je regelmatig op de hoogte van ons toekomstige aanbod.

Met vriendelijke groet

namens het bestuursorgaan
van vzw Familiekunde Brussel

Daniel Bex, voorzitter

From → nieuws

Comments are closed.