Skip to content

Statutenwijziging Familiekunde Brussel november 2021

by Patrick Vanhoucke on april 13th, 2022

Eind november vorig jaar wijzigde vzw Familiekunde Brussel haar statuten. Omdat dit geen directe invloed had op leden van Familiekunde Vlaanderen en op deelnemers aan activiteiten van Familiekunde Brussel, hebben we daar toen niet breed over gecommuniceerd.

We vernemen dat er nu toch vragen zijn over de wijziging van onze statuten. Daarom lichten we in deze nieuwsbrief toe wat de wijzigingen inhouden en wat dit voor u betekent.

Waarom wijzigde vzw Familiekunde Brussel haar statuten?

De voornaamste reden waarom Familiekunde Brussel haar statuten wijzigde, was om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking is getreden. Alhoewel verenigingen tot 1 januari 2024 tijd hebben om dit in orde te brengen, was Familiekunde Brussel van plan om dit al in 2020 te regelen. De coronacrisis stak er een stokje voor en de wijziging werd uitgesteld tot november 2021.

Van de verplichte wijziging werd bovendien gebruik gemaakt om de inhoud van bepaalde artikels van de statuten bij de tijd te brengen. Dat is een normaal proces. Onze organisatie bestond sinds 1965 als feitelijke vereniging en als vzw sedert 2006. Sindsdien is er in het erfgoedlandschap wel het een en ander veranderd.

Wat hield de wijziging van de statuten in?

De officiële naam van onze vereniging is nu vzw Familiekunde Brussel. Voorheen was die officiële naam vzw Familiekunde Vlaanderen regio Brussel, afgekort vzw Familiekunde Brussel. De korte naam die we al jarenlang in al onze communicatie hanteerden, is nu ook onze officiële naam geworden. Daar merkt u verder niets van.

We schrapten uit onze statuten ook een bepaling die ons exclusief aan vzw Familiekunde Vlaanderen verbond. Dat verandert niets aan de relatie tussen onze beide organisaties, maar het geeft Familiekunde Brussel meer autonomie om te beslissen op welke vlakken we met Familiekunde Vlaanderen samenwerken en wanneer we met andere partners of aanspreekpunten, zoals vzw Histories, erfgoedcellen, heemkundige kringen, archieven (AMVB)… samenwerken. Ook kunnen we voortaan zelf beslissen naar welk doel ons resterend vermogen gaat indien Familiekunde Brussel ooit zou worden ontbonden.

Wat verandert er voor u?

Kort gezegd: niets.

Dus:

  • Als toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen blijft u genieten van alle diensten en voordelen voor de toegetreden leden.
  • Als toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen blijft u van harte welkom op de activiteiten van Familiekunde Brussel, ongeacht waar u woont of in welke regio Familiekunde Vlaanderen u heeft ingedeeld.
  • Ook als u geen toegetreden lid bent van Familiekunde Vlaanderen bent u welkom op de activiteiten van Familiekunde Brussel.
  • Als u deelneemt aan een activiteit van Familiekunde Brussel en u bent toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen, dan betaalt u voor de meeste activiteiten een goedkopere deelnameprijs.
  • Familiekunde Brussel is niet van plan om eigen lidgeld te heffen, althans niet zolang onze financiële toestand dat niet noodzakelijk maakt. U betaalt dus gewoon in functie van de activiteiten waaraan u deelneemt. UPDATE juli 2022: u kunt vanaf nu uw gratis lidkaart van Familiekunde Brussel aanvragen.
  • Familiekunde Brussel wordt nog steeds erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Wilt u ons financieel ondersteunen? Dan kan dat met een gift.

Wij hopen dat hiermee al uw eventuele vragen over de werking van vzw Familiekunde Brussel zijn beantwoord, en wij hopen u binnenkort op een van onze activiteiten te ontmoeten. Als abonnee van onze nieuwsbrief houden we u regelmatig over ons toekomstig aanbod op de hoogte.

Met vriendelijke groet

namens het bestuursorgaan
van vzw Familiekunde Brussel

Daniel Bex, voorzitter

From → nieuws

Comments are closed.