Skip to content

Nieuws uit het Algemeen Rijksarchief

by Patrick Vanhoucke on januari 1st, 2006

Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën kreeg een nieuw organogram. Dat was nodig om het management- en operationeel plan uit te kunnen voeren.

Het nieuwe organogram verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2005. Wijzigingen waren o.a. nodig om de inspectiefunctie te versterken; om meer aandacht te kunnen schenken aan digitale archivering en digitalisering; om de coördinatie van de communicatie, de valorisatie en de publiekswerking te optimaliseren; om de achterstand op het vlak van de ontsluiting weg te werken; en om het Rijksarchief te Brussel te versterken.

Alhoewel de drie departementen van de vroegere structuur behouden blijven, wordt het aantal afdelingen opgetrokken van 17 naar 18. In de Departementen II (Vlaamse provinciën) en III (Waalse provinciën) verandert er niets, maar de structuur van Departement I (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief te Brussel) werd grondig gewijzigd.

Drie nieuwe afdelingen (coördinatiediensten) komen onder het rechtstreekse gezag van de Algemeen Rijksarchivaris (algemeen directeur Karel Velle): (1) archieftoezicht, advies en coördinatie van selectie en verwerving; (2) digitalisering en digitale archivering; en (3) coördinatie van communicatie, valorisatie en publiekswerking.

Het oude Departement I had zes afdelingen, het nieuwe zal er nog slechts vier tellen: (1) publiekswerking Algemeen Rijksarchief en collectiebeheer Rijksarchief Ancien Régime; (2) collectiebeheer Rijksarchief hedendaagse periode; (3) het Koninklijk Paleis; en (4) het Rijksarchief te Brussel.

Er komt een nieuw departementshoofd dat tevens één van de afdelingen zal leiden. Zo blijven er 20 leidinggevenden in dienst: drie departementshoofden en 17 afdelingshoofden.

Bron:
Vernieuwd organogram Algemeen Rijksarchief / Lieve De Mecheleer // in: VVBAD-Info, jrg. 32, nr. 1 (januari 2006), p. 13-14.

Meer informatie:
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw (VVBAD), website: www.vvbad.be.

Eind vorig jaar hadden enkele afgevaardigden van het Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde (SVVF) een gesprek met Algemeen Rijksarchivaris (algemeen directeur) Karel Velle. SVVF beloofde een verslag van het gesprek bekend te zullen maken. Wij houden u op de hoogte.

From → nieuws

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Nieuws uit het Algemeen Rijksarchief | Familiekunde Brussel

Comments are closed.