Skip to content

Dossier genealogie in Knack

by Patrick Vanhoucke on maart 22nd, 2006

In het weekblad Knack van 22 maart jl. verscheen er een omslagartikel over genealogie. In het dossier wordt bevestigd dat meer en meer Vlamingen helemaal in de ban raken van hun familiestamboom. “Het aantal genealogen neemt duidelijk toe”, zegt Edgard Seynaeve, voorzitter van het Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde (SVVF). “Dat komt doordat verwante onderzoeksgebieden, zoals de heemkunde, meer interesse krijgen voor stamboomonderzoek, en doordat steeds meer mensen toegang hebben tot internet.”

“De hele erfgoedsector zit in de lift” zegt geschiedkundige Gita Deneckere, die haar eerstejaarsstudenten aan de Universiteit Gent de opdracht gaf om hun eigen familiegeschiedenis te schrijven. “Wellicht heeft dat te maken met onze behoefte aan houvast, aan ankerpunten. Vandaag identificeren mensen zich niet zo gemakkelijk meer met bijvoorbeeld socialisme, de Kerk of de Vlaamse zaak, en dus gaan ze op zoek naar andere factoren die hun identiteit kunnen bepalen.”

Download het volledige Knack-dossier [PDF 678 kB] (© 2006 Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij nv, reproductie met toelating van Jos De Vuyst, redactiesecretaris Knack).

From → publicaties

Comments are closed.