Skip to content

Nieuw bezoekersreglement rijksarchieven ligt vast

by Patrick Vanhoucke on juni 14th, 2006

Precies een week geleden lieten we u weten dat het Algemeen Rijksarchief van plan was om de bepaling met betrekking tot het maken van digitale foto’s in zijn nieuwe reglement te versoepelen. Aanvankelijk voorzag het nieuwe reglement immers dat digitaal fotograferen totaal zou worden verboden. De plannen tot versoepeling zijn nu eindelijk definitief en het nieuwe reglement ligt voor.

De algemeen rijksarchivaris hoopt dat het alternatieve voorstel tegemoetkomt aan de verwachtingen van de meerderheid van de bezoekers.

Alle documenten voor u op een rijtje

  • Het bezoekersreglement dat op 20 juni 2006 in de studiezalen in voege treedt.
  • De richtlijn in verband met de reproductiepraktijk.
  • Het model van verklaring in verband met het zelf uitvoeren van persoonlijke opnames.
  • Het Tarief 2005 (Ministerieel Besluit 23 maart 2005).

Alle documenten kunt u ook terugvinden in onze rubriek “Wetgeving, reglementen en tarieven”.

Vous trouverez également des liens vers les documents “Règlement des visiteurs” et “Directive concernant la réalisation personelle de reproductions photographiques” sous notre rubrique “Wetgeving, reglementen en tarieven”.

From → nieuws

Comments are closed.