Skip to content

Zet GeneaNet aan tot overtreden reglement rijksarchieven?

by Patrick Vanhoucke on november 1st, 2006

Zet het in Frankrijk gevestigde GeneaNet zijn gebruikers aan tot het overtreden van het bezoekersreglement dat in de Belgische rijksarchieven van toepassing is? En kunnen de rijksarchieven hierop reageren door het oorspronkelijk geplande (maar later weer ingetrokken) verbod om in de leeszalen met een digitaal fototoestel opnamen te maken alsnog in te voeren? Die vraag kregen wij van een verontruste gebruikster van GeneaNet.

GeneaNet is een van oorsprong Frans bedrijf met als missie “alle bestaande genealogische gegevens van de wereld, al dan niet aanwezig op het internet, gratis beschikbaar of niet, toegankelijk te maken voor iedereen.” Sinds midden oktober is een nieuwe dienst “Akten Online” via GeneaNet beschikbaar voor alle leden. De dienst was sinds begin oktober al toegankelijk voor de leden van de Bevoorrechte Club.

Met “Akten Online” moedigt GeneaNet zijn leden aan om gedigitaliseerde akten in een databank op te slaan en deze met anderen te delen. Geen probleem zult u denken, genealogen werken al langer samen. Toch schuilt er een addertje onder het gras. Het bezoekersreglement van de Belgische rijksarchieven bepaalt immers dat reproducties van documenten uit de rijksarchieven alleen bestemd zijn voor privé-gebruik en dat ze op geen enkele manier verspreid, meegedeeld of overgedragen mogen worden aan derden.

Genealogen zouden in hun nietsvermoedende enthousiasme reproducties van documenten uit Belgische rijksarchieven argeloos via “Akten Online” van GeneaNet met anderen kunnen delen. Hiermee overtreden ze dan echter het bezoekersreglement van de rijksarchieven. Omdat deze problematiek van bovenlokaal belang is, legden wij de vraag van de verontruste gebruikster van GeneaNet voor aan Edgard Seynaeve, voorzitter van het Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde (SVVF), algemeen voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en ondervoorzitter van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH).

De algemeen rijksarchivaris is van de problematiek op de hoogte en zal zich er verder over buigen. Het valt dus niet te verwachten dat de rijksarchieven hun beleid plots zouden gaan verstrengen en het maken van persoonlijke digitale opnamen zouden verbieden. Reden tot ongerustheid op dit vlak is er dus momenteel niet.

Het SVVF, de VVF en het VCGH zijn van oordeel dat reproducties van oorspronkelijke documenten waarop een restrictie berust voor wat betreft de overdraging aan derden niet op het internet mogen worden geplaatst.

Ondertussen maakt GeneaNet zelf er zich bij monde van Christophe Becker nogal gemakkelijk vanaf door te stellen dat GeneaNet een Frans bedrijf is waarop alleen de Franse wetgeving van toepassing is. Dat mag dan misschien wel het geval zijn, maar het ontslaat gebruikers van de Belgische rijksarchieven er niet van het bezoekersreglement te respecteren dat in die rijksarchieven van toepassing is.

02.11.2006 – Naschrift van de redactie

Er dient benadrukt te worden dat met het project “Akten Online” op zichzelf niets mis is. Dit wordt uitgelegd in de laatste paragraaf van bovenstaand artikel. Het valt wel te betreuren dat GeneaNet weinig oog heeft voor (Belgische) lokale wetgevingen en reglementen en dat het zijn gebruikers ook niet expliciet waarschuwt dat medewerking aan “Akten Online” niet betekent dat men het recht zou hebben die lokale wetgevingen en reglementen te overtreden.

In de Algemene gebruiksvoorwaarden van GeneaNet wordt in hoofdstuk 6 over “Akten Online” wel gezegd dat het online delen van digitale reproducties van documenten uitsluitend de verantwoordelijkheid van het lid is en dat het lid ook effectief het gebruiksrecht op deze reproducties moet hebben om dit te mogen doen. Ook wordt gesteld dat ieder bestand dat niet voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften verwijderd kan worden. Hiermee dekt GeneaNet weliswaar zichzelf in, maar het beschermt of waarschuwt onvoldoende de argeloze gebruikers die in hun enthousiasme digitale reproducties online zouden zetten zonder daartoe gerechtigd te zijn.

Dit artikel is dan ook in de eerste plaats bedoeld als een dienstverlening aan onze leden en aan alle genealogen om dit verzuim van GeneaNet op te vangen.

From → nieuws

Comments are closed.