Skip to content

Denkdag migratie, diversiteit en beeldvorming

by Patrick Vanhoucke on februari 2nd, 2010

Het onderwerp “migratie en diversiteit” is de laatste weken volop in het nieuws. Als organisatoren van het nationale congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (27 maart a.s.) met dezelfde invalshoek, kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen.

Op zaterdag 6 februari 2010 organiseert Vaka/Hand in Hand, een vereniging voor vrede en verdraagzaamheid, een denkdag rond “migratie, diversiteit en beeldvorming”. Er wordt nagedacht over hoe we de Vlaamse samenleving in de toekomst beter kunnen doen omgaan met het fenomeen migratie en de groeiende diversiteit in onze samenleving, met respect voor de mensenrechten van alle betrokkenen.

Albert Martens, professor emeritus en voorzitter van het Forum Asiel en Migraties, schetst een globaal kader van de thematiek van migratie en diversiteit en geeft enkele voorzetten voor uitdagingen voor de komende jaren. Vervolgens wordt de volle ruimte gegeven aan de creativiteit van alle aanwezigen om na te denken over inhoud en vorm van acties en campagnes om deze uitdagingen aan te pakken. In de namiddag wordt stilgestaan bij de reële mogelijkheden van Hand in Hand.

Hebt u interesse om mee te werken? Kom dan naar de denkdag “migratie, diversiteit en beeldvorming” op zaterdag 6 februari 2010 van 10.00 tot 16.0 uur in Elcker-Ik Antwerpen, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen.

Het volledige programma vindt u op de website www.vaka-handinhand.org.

Bron: deze tekst werd grotendeels overgenomen uit de elektronische nieuwsbrief van Vaka/Hand in Hand, 2 februari 2010.

From → agenda derden

Comments are closed.