Skip to content

Levensloop Ridder Hubert d’Ydewalle

by Patrick Vanhoucke on februari 9th, 2011

De fabelachtige levensloop van Ridder Hubert d’Ydewalle

Ridder Hubert d’Ydewalle was afkomstig van het West-Vlaamse Beernem. Het dorp met de vele adellijke kastelen. In één ervan groeide hij op; een adellijk kind in twee werelden: de Vlaamse, waarvan hij hield, en de Belgische, die hem opslokte. Het beschreven epos “De fabelachtige levensloop van Ridder Hubert d’Ydewalle” toont de verbondenheid van de aristocratie met haar geboortegrond, naast het moeizame overbruggen van de cultuurkloof tussen de elite en de plaatselijke bevolking.

Ongewild bevat het boek het hele psychische archief waaruit alle klassieke drama’s sinds Homerus of de dood van Socrates zijn opgebouwd. Het leven van ridder d’Ydewalle wordt gekenmerkt door morele en politieke twijfels, uiteindelijke trouw, maar ook verraad door zogenaamde vrienden. De jongeman die ooit als journalist en schrijver in de Rex-beweging van Léon Degrelle wou schitteren, gaat aan de wandaden van het door hem al zeer vroegtijdig ontmaskerde regime ten onder.

“De kern van en rond deze godenzoon geweven saga, zit in het antieke Noodlot, het moira van het onverdiende en nutteloze sterven, amper 36 jaar oud aan boord van een gore nazi-transporttrein, nabij de Duitse stad Straubing”, schrijft Paul de Pessemier, auteur van het boek en kasteelheer van het Slot van Laarne.

Het boek bestaat uit vier delen, een epiloog en bijlagen. Het nieuwe boek, dat verschijnt in mei 2011, is anders opgevat dan het oorspronkelijk boek. Enkele hoofdstukken werden herwerkt en bevatten nieuwe gegevens, die uit het archief van het kasteel Driekoningen werden gehaald. Het boek bevat 220 pagina’s en 49 illustraties. De uitgave zal gebeuren op 175 genummerde en getekende exemplaren en 225 gewone exemplaren. De lijst der intekenaars wordt afgesloten op 15 maart. Een gewoon exemplaar kost 24,50 euro, een bibliofiele exemplaar krijgt men voor 33,50 euro.

Informatie: Paul de Pessemier, e-mail: paul.de.pessemier@skynet.be, Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne, rekeningnummer: 143-0717806-10.

Paul de Pessemier publiceerde eerder het boek Adel in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst.

From → publicaties

Comments are closed.