Skip to content

Aanwinsten documentatiecentrum juni 2013

by Patrick Vanhoucke on juni 9th, 2013

De collectie van de handbibliotheek in het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel (in het AMVB) wordt verder uitgebouwd. Onlangs werden weer een 15-tal nieuwe publicaties aangekocht. Vanaf zaterdag 22 juni kunt u deze publicaties in de leeszaal raadplegen. Ook de publicatie “Cassiman(s) / Cassimon(s)” van ons bestuurslid Maria Willems is gloednieuw. Kom gerust langs om een kijkje te nemen.

Wat is er zoal nieuw?

Hieronder geven we u een overzicht, min of meer gegroepeerd per onderwerp.

De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie) : (1835-1943) / Frank Caestecker, Filip Strubbe, Pierre-Alain Tallier. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2009. – 16 p. : ill. – (Zoekwijzers ; 18). – ISBN 978-90-5746-141-5.

Les dossiers individuels des étrangers produits par la Sûreté publique (Police des Étrangers) : (1835-1943) / Frank Caestecker, Filip Strubbe, Pierre-Alain Tallier. – Bruxelles : Archives générales du Royaume, 2009. – 16 p. : ill. – (Jalons de recherche ; 19). – ISBN 978-90-5746-142-2.

Zoekwijzer over kloosters en abdijen in het ancien regime (tot 1796). – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2010. – 14 p. : ill. – (Zoekwijzers ; 23). – ISBN 978-90-5746-294-8.

Zoekwijzer lokale onderwijsgeschiedenis / Eddy Put. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2011. – 14 p. : ill. – (Zoekwijzers ; 25). – ISBN 978-90-5746-335-8.

Les dossiers individuels des dommages de guerre au biens privés (Deuxième Guerre mondiale) / François Antoine. – Bruxelles : Archives générales du Royaume, 2011. – 14 p. : ill. – (Jalons de recherche ; 27). – ISBN 978-90-5746-391-4.

Les jurisdictions militaires / Flore Plisnier. – Bruxelles : Archives générales du Royaume, 2012. – 22 p. : ill. – (Jalons de recherche ; 31). – ISBN 978-90-5746-499-7.

De individuele oorlogsdossiers “Oorlogsschade aan private goederen” (Tweede Wereldoorlog) / François Antoine ; vert. Pascal Neckebrouck, Geertrui Elaut. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2012. – 14 p. : ill. – (Zoekwijzers ; 33). – ISBN 978-90-5746-519-2.

Kopen en verkopen van vastgoed (1795 tot heden) / Pieter De Reu. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2012. – 22 p. : ill. – (Zoekwijzers ; 38). – ISBN 978-90-5746-553-6.

De Rekenkamers / Lieve De Mecheleer. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2013. – 22 p. : ill. – (Zoekwijzers ; 40). – ISBN 978-90-5746-581-9.

Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? : deel IIIa Hulpwetenschappen : chronologie, dialectologie, genealogie, heraldiek, metrologie, muntgeschiedenis, naamkunde, paleografie, redactiewerk, sigillografie / red. Jan Art. – Gent : Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent / Stichting Mens en Cultuur, 1995. – 310 p. – ISBN 90-72931-66-1.

Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? : deel IIIb Hulpwetenschappen : archivistiek, cartografie, ecologische geschiedenis, gerechtelijke archieven, huizenonderzoek, iconografie, industriële archeologie, informatica, statistiek / red. Jan Art. – Gent : Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent / Stichting Mens en Cultuur, 1996. – 412 p. – ISBN 90-72931-68-8.

Gemene geschiedenis : inspiratiegids voor het onderzoek naar het dagelijks leven van het ‘gewone’ volk (1789-1918) / Bart De Nil, Gregory Vercauteren ; eindred. Birgit Geudens. – Brussel : Faro. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 2012. – 20 p. : ill.

De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de Late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Regime (1404-1789) / F. Vanhemelryck. – Brussel : Paleis der Academiën, 1981. – 445 p. – (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; 97). – ISBN 90-6569-303-3.

Kerkarchief van Brabant : II. Abdijen, priorijen en kartuizen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) / Philippe Muret. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2001. – 132 p. – (Gids van de archieven en verzamelingen van het Algemeen Rijksarchief ; 53).

Paul Gilson (1865-1942) / Arthur Meulemans. – Brussel : Paleis der Academiën, 1955. – 14 p. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten ; Jrg. XVII, 1955 nr. 1).

From → publicaties

Comments are closed.