Skip to content

STREAM vectoriseert kabinetskaart Ferraris

by Patrick Vanhoucke on juni 24th, 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 sprak prof. dr. Philippe De Maeyer bij Familiekunde Brussel voor een volle zaal over het gebruik van landsdekkende basiskaarten in historisch onderzoek.

De Maeyer is hoogleraar cartografie en geografische informatiesystemen (GIS) aan de UGent. Hij sprak ook kort over het STREAM-project.

STREAM heeft betrekking op het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen, een gebied dat ongeveer overeenstemt met de huidige provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels gewest.

Het vierjarig project wordt gefinancierd door de Herculesstichting, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel met steun van het Nationaal Geografisch Instituut en het Rijksarchief.

Een gevalstudie die binnen STREAM behandeld zal worden is de vectorisering van de kabinetskaart van Ferraris (1770-1777). Het meest originele exemplaar van deze kaart, dat in Wenen wordt bewaard, zal manueel worden gevectoriseerd. De huidige digitale scans van de Ferrariskaart (die bijvoorbeeld al via de website ‘Belgica‘ van de Koninklijke Bibliotheek van België ter beschikking worden gesteld) zijn immers slechts foto’s. Door de kaart te vectoriseren, wordt ze omgezet in lijnstukjes met coördinaten die in een database kunnen worden opgeslagen. Met die coördinaten kan men dan gaan rekenen. Zo zou men aan de database kunnen vragen om de kortste weg te berekenen tussen Brussel en Gent, op basis van het wegennet zoals dat bestond in de tweede helft van de 18de eeuw.

Het STREAM-project bevindt zich momenteel nog in de onderzoeksfase en is in de eerste plaats op het wetenschappelijk onderzoek gericht. Maar ongetwijfeld zitten er kansen in om met aangepaste en gebruiksvriendelijke interfaces er ook een aantal toepassingen voor te bedenken die voor een breder publiek en met name voor genealogen en heemkundigen interessant kunnen zijn. Iets om in het oog te houden.

Alle informatie over STREAM vind je op de projectsite www.streamproject.ugent.be.

From → nieuws

Comments are closed.