Skip to content

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel in het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) is geopend op de laatste zaterdag van elke maand (schoolvakanties uitgezonderd) van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt dan bij ons terecht voor genealogisch advies en voor ondersteuning in verband met de genealogische programma’s Aldfaer, GenoPro en STAM. U vindt het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelen van het AMVB.

Medio 2011 startte Familiekunde Brussel in samenwerking met het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) een genealogisch documentatiecentrum en een consultplek voor genealogisch advies.

De aanpak is gefaseerd. In afwachting van het ogenblik dat er een min of meer volwaardige basiscollectie m.b.t. genealogie is opgebouwd, kunt u al bij ons terecht voor advies over uw stamboomonderzoek. De consultdagen zijn in principe voorzien op de laatste zaterdag van elke maand, de schoolvakanties uitgezonderd. Momenteel zorgen de bestuursleden van Familiekunde Brussel bij toerbeurt voor de permanentie. Om de werking uit te breiden hopen we in de toekomst ook op andere vrijwilligers een beroep te kunnen doen. We doen langs deze weg dan ook een oproep aan iedereen – en met name aan onze Brusselse leden – die zijn steentje wil bijdragen.

De werken van het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel worden door de bibliothecaris van het AMVB in de Adlib-catalogus van het archief en museum ingevoerd. Het betreft momenteel een kleine eigen collectie van Familiekunde Brussel en een genealogische nalatenschap van de bekende Brusselse onderzoeker Leo Lindemans die in 2008 op 85-jarige leeftijd overleed (uitsluitend publicaties, het archief van Lindemans bevindt zich in het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis te Merksem en wordt momenteel geïnventariseerd).

In de leeszaal waar het consult plaatsvindt staat ook de eigen handbibliotheek van het AMVB ter beschikking. De klemtoon van die handbibliotheek ligt op de geschiedenis van Brussel en bekende Brusselaars. Familiekunde Brussel zal deze collectie aanvullen met werken van algemeen genealogisch belang en met genealogische werken en documentatie met betrekking tot haar werkgebied, alle 19 gemeenten van het Brusselse gewest.

Tenzij u stukken uit het archief van het AMVB zelf wenst te raadplegen, is een afspraak maken niet nodig.