Skip to content

Bestel het boek "De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving"

 

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

Bezoek gratis onze nieuwe themasite obiit.familiekunde-brussel.be met scans van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes.

 

Bezoek ons documentatiecentrum, iedere laatste zaterdag van de maand (schoolvakanties uitgezonderd).

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

aug 7 20

Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand

by Patrick Vanhoucke

Begin vorig jaar meldden we een wijziging van de termijnen waarna akten van de burgerlijke stand openbaar worden.

Voorheen waren in België de akten van de burgerlijke stand pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Met de nieuwe wet kwam daar verandering in: overlijdensakten werden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Voor geboorteakten bleef de termijn 100 jaar.

De nieuwe wet trad officieel in werking op 31 maart 2019. Maar omdat er nog geen koninklijk besluit was dat de uitvoering van de wet regelt, waren heel wat instanties (met name gemeentebesturen) niet geneigd de wet al toe te passen omdat de precieze instructies daarvoor dus ontbraken.

Toen kwamen er verkiezingen en ondertussen zit ons land al een jaar en twee maanden zonder een echt volwaardige federale meerderheidsregering. Het koninklijk besluit was geen prioriteit en bleef op zich wachten. Tot ergernis van de vele genealogen die bij de gemeenten uittreksels van akten van de burgerlijke stand wilden opvragen. Zij kregen vaak nul op het rekest.

Vandaag is er een klein lichtpuntje.

In het Belgisch Staatstblad van 7 augustus 2020 (eerste editie) verscheen de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. Artikel 29 (op pagina 58052) van die wet stelt dat:

“In afdeling 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:”

“Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.”

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

Wie de Wet van 31 juli 2020 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.

dec 23 19

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB — 25.01.2020

by Patrick Vanhoucke

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB 2020
Zaterdag 25 januari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Voorzitters Daniel Bex en Erwin Eysackers nodigen u van harte uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).

In een zetelgesprek met Vlaamse ministers Ben Weyts en Benjamin Dalle, Brusselse ministers Elke Van den Brandt en Sven Gatz, Brussels staatssecretaris Pascal Smet en Brussels schepen Ans Persoons, klinken we samen met u op een leerrijk 2020.

Gelieve uw aanwezigheid vóór 21 januari 2020 te bevestigen met het onderstaande formulier.

De inschrijvingen zijn afgesloten.

dec 23 19

Geleid bezoek aan de SCGD — 15.02.2020

by Patrick Vanhoucke

Geleid bezoek aan de SCGD
Zaterdag 15 februari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

De SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique” is een organisatie die in 1944 werd opgericht. Het documentatiecentrum biedt genealogen een waaier aan diensten en documenten om hen bij hun genealogisch onderzoek te helpen.

Zowel voor beginners als gevorderden mag een bezoek aan de SCGD niet op het genealogische onderzoekslijstje ontbreken. Op deze zaterdagnamiddag wordt het centrum exclusief voor Familiekunde Brussel geopend. U krijgt uitleg over een bijzonder deel van de collectie en kunt ter plaatse documenten raadplegen. Er zal voldoende tijd zijn om opzoekingen te doen, maar bereid uw bezoek voor door op de website www.scgd.net na te kijken wat er voor u te vinden is.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

De inschrijvingen zijn afgesloten.

dec 23 19

Lezing: Brusselaars in Cádiz op het einde van de 17de eeuw — 28.03.2020

by Patrick Vanhoucke

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Brusselaars in Cádiz op het einde van de 17de eeuw
Zaterdag 28 maart 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Toen in 1492 Christoffel Columbus aan de andere kant van een oceaan land bereikte, had dit grote gevolgen voor het leven van vele mensen. Het Spaanse koningshuis bouwde in de overzeese gebieden een koloniaal systeem uit. Het zorgde ervoor dat Spanje tijdens de 16de eeuw en later zijn stempel wist te drukken op het Europese continent.

De Spaanse Habsburgers bleven echter niet succesvol. Onder meer de concurrentie met andere Europese machten zoals Engeland, Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden leidde tot verval. Zowel in Vlaanderen als in Spanje beschouwt men de 17de eeuw niet als een periode van voorspoed. Zo drongen de Franse troepen van Zonnekoning Lodewijk XIV diep door op het grondgebied en brachten zij heel wat ellende met zich mee. Maar niet iedereen bleef bij de pakken zitten. De al dan niet verzonnen rijkdom van de Zuid-Amerikaanse gebieden lokte heel wat gegadigden. Al snel ontstonden in het zuidwesten van Spanje verschillende kolonies vreemdelingen op zoek naar fortuin. Op het einde van de 17de eeuw was Cádiz de voornaamste vestigingsplaats van deze kolonies – met een grote vertegenwoordiging van Vlamingen.

In deze lezing legt historicus en heemkundige Hendrik Vandeginste uit hoe de groep Vlamingen zich in Cádiz ontwikkelde. De focus ligt hierbij op de periode van de regering van Karel II (1665-1700) en de Brusselaars.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

dec 23 19

Erfgoeddag: “De Nacht: tijdrekeningen en kalenders” — 26.04.2020

by Patrick Vanhoucke

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Erfgoeddag, normaal gezien op zaterdag 25 en zondag 26 april, kan dit jaar niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers omwille van de coronacrisis zijn te groot. Het thema “De Nacht” wordt evenwel volgend jaar hernomen. In 2021 zal de Erfgoeddag plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april. Meer informatie lees je op de website van FARO.

Erfgoeddag: “De Nacht: tijdrekeningen en kalenders”
Zondag 26 april 2020 van 14.00 tot 16.00 uur

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag staat in 2020 het thema “De Nacht” centraal. Familiekunde Brussel koos ervoor om het thema concreet in te vullen met een lezing rond tijdrekeningen en kalenders.

Pieter Donche vertelt ons over de kalenderhervorming van 1582 (Juliaans naar Gregoriaans), over de oude gewoonte om een nieuw jaar te starten op Pasen, 25 maart of Kerstdag, de oude manier om de schrikkeldag 4 dagen eerder in te lassen, de Republikeinse kalender en al de vreemde gevolgen, de soms Babelse verwarring en de moeilijkheden die het naast elkaar gebruiken van deze afwijkende systemen hebben op een correcte datering en hoe dat op te lossen. Geïllustreerd met veel anekdotes…

Deelname aan deze dag is gratis. Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.

dec 23 19

Studiebezoek: Distillerie de Biercée – Mundaneum – Maison Van Gogh — 05.05.2020

by Patrick Vanhoucke

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Studiebezoek: Distillerie de Biercée – Mundaneum – Maison Van Gogh
Dinsdag 5 mei 2020 van 8.00 tot 18.30 uur (reis per autocar)

Familiekunde Brussel en heemkundige kring De Swaene nemen u per autocar mee naar de provincie Henegouwen. Deze uitstap wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

In de voormiddag bezoeken we de Distillerie de Biercée in Ragnies, een deelgemeente van Thuin. De distilleerderij werd opgericht in 1946 en behoort tot de oudste, nog actieve Belgische distilleerderijen. In Wallonië is het nog de enige distilleerderij die eaux de vie, likeuren en andere uitzonderlijke sterkedrank distilleert volgens de oude traditie en op basis van onbehandeld, vers fruit.

Lunchen doen we in het restaurant van de Distillerie de Biercée. Indien u deelneemt aan de lunch, duidt u dit aan op het inschrijfformulier en betaalt u hiervoor eveneens op voorhand.

In de namiddag heeft u de keuze tussen een bezoek aan het Mundaneum of het Maison Van Gogh in Mons.

Het Mundaneum is een museum en archief dat gesticht is in 1910 door Paul Otlet (1868–1944) en Henri La Fontaine (1854–1943). Het Mundaneum had de ambitie om alle kennis van over de gehele wereld te verzamelen, onder al zijn vormen (boeken, geschriften, iconografie, kranten, tijdschriften, enz).

Het Maison van Gogh (eigenlijk Maison du Marais) biedt bezoekers een blik op het dagelijks leven van de schilder Vincent van Gogh (1853-1890) tijdens zijn verblijf in de Borinage van december 1878 tot oktober 1880. Binnen de muren van dit huis zette Van Gogh als autodidact zijn eerste stappen op weg naar de kunst.

Dagprogramma:

07.45Verzamelen, tankstation Houba de Strooperlaan 755,
uitgang metro 6, eindhalte Koning Boudewijn
08.00Vertrek heenreis (stipt)
10.00Start gegidste rondleiding Distillerie de Biercée
12.00Lunch in het restaurant van de Distillerie de Biercée (20 euro excl. drank, op voorhand bestellen en betalen)
13.15Vertrek naar Mons
14.30Aankomst en bezoek aan het Maison Van Gogh (volgens keuze)
14.45Aankomst en bezoek aan het Mundaneum (volgens keuze)
17.00Vertrek terugreis per autocar
18.30Terug in Brussel

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 15 euro. Niet-leden betalen 18 euro. Voor de lunch (excl. drank) schrijft u bijkomend 20 euro over.

dec 23 19

Lezing: Erfenisaangiften en andere bronnen afkomstig van de Registratie- en Hypotheekkantoren — 09.05.2020

by Patrick Vanhoucke

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Lezing: Erfenisaangiften en andere bronnen afkomstig van de Registratie- en Hypotheekkantoren
Zaterdag 9 mei 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Binnen het Rijksarchief zijn de archieven van de Registratie- en Hypotheekkantoren relatief onbekend. Voor de negentiende eeuw zijn ze nochtans een zeer rijke bron voor de genealoog.

Erfenisaangiften bevatten onvermoede informatie over de samenstelling van de gezinnen en hun welstand. In de archieven van de Registratiekantoren vind je daarnaast zowel notariële als onderhandse akten. In deze bronnen kan je de aard en de ligging van de eigendommen van je voorouders terugvinden vanaf het begin van de 19de eeuw. Specificaties over onroerend goed geven aanknopingspunten om heel wat terug in de tijd te gaan.

Waar vind ik de erfenisaangiften van mijn voorouders terug? Welke eigendommen kochten en verkochten mijn voorouders? Waar bevinden de archieven zich en hoe begin ik aan een opzoeking? Deze vragen, toegespitst op Brussel, komen aan bod in de lezing van François Antoine, diensthoofd van het Rijksarchief in Brussel.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

dec 23 19

Genealogisch praatcafé — 20.06.2020

by Patrick Vanhoucke

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Genealogisch praatcafé
Zaterdag 20 juni 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Familiekunde Brussel organiseert in het kader van haar beginnerscursus een genealogisch praatcafé waar beginnende en gevorderde genealogen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Tussendoor kunt u aan de bar terecht voor een drankje tegen een democratische prijs. Zorg dat u uw vragen op voorhand wat voorbereidt. U kunt uw eigen laptop of tablet meebrengen. Wifi is voorzien. Het genealogisch praatcafé wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

dec 23 19

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?” — 26.09.2020

by Patrick Vanhoucke

Om de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) te beperken, vervangen we onze geplande najaarsactiviteiten in 2020 door een reeks kleinschalige genealogische praatcafés. De oorspronkelijk geplande activiteiten zullen op een later tijdstip plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?”
Zaterdag 26 september 2020 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Cursus van Familiekunde Brussel voor beginnende genealogen. Onder de deskundige leiding van Nand Staes gaat u op zoek naar uw familiaal verleden en ontdekt u hoe u uw eigen familiegeschiedenis kunt ontrafelen. Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Wat mag u verwachten? Een greep uit de rijkgevulde syllabus:

 • bronnen (gegevens, familie, registers, wetgeving)
 • informatiedragers (papier, microfilm, internet)
 • lezen van akten (oud schrift, Latijn, datums, leestekens, namen, fouten, begrafenisregisters)
 • werkmethodieken (volgorde, logboek, potlood en papier, foto’s, software)
 • presentatie van resultaten (tekstuele en grafische rapporten, website, familiegeschiedenis)

Deze cursus krijgt een vervolg op 24 oktober met onze workshop “Genealogie en internet” en op 28 november met het Genealogisch praatcafé.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Deelname kost 15 euro, een syllabus is in de prijs inbegrepen.

dec 23 19

Genealogie en internet voor beginners — 24.10.2020

by Patrick Vanhoucke

Om de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) te beperken, vervangen we onze geplande najaarsactiviteiten in 2020 door een reeks kleinschalige genealogische praatcafés. De oorspronkelijk geplande activiteiten zullen op een later tijdstip plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Genealogie en internet voor beginners
Zaterdag 24 oktober 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Wie zich als beginnend genealoog op het wereldwijde web waagt, ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bestuurslid Patrick Vanhoucke van Familiekunde Brussel helpt u tijdens deze workshop alvast op weg.

Wat mag u verwachten?

 • bespreking van een 3-tal genealogische websites die u absoluut moet kennen als u serieus aan onderzoek wilt doen: Familiegeschiedenis.be, Rijksarchief België, FamilySearch
 • verkenning van de genealogische linkverzameling van Familiekunde Brussel die thematisch ca. 700 websites omvat

Heeft u een laptop of een tablet? Breng deze mee naar de workshop. Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

dec 23 19

Genealogische praatcafés — najaar 2020

by Patrick Vanhoucke

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Genealogisch praatcafé
Zaterdagen 26 september, 24 oktober en 28 november 2020
telkens van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op de genealogische praatcafés van Familiekunde Brussel kunnen beginnende en gevorderde genealogen elkaar ontmoeten, vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Onze bestuursleden zijn aanwezig om u verder op weg te helpen bij uw onderzoek. Tussendoor kunt u iets drinken tegen een democratische prijs.

Zorg dat u uw vragen op voorhand wat voorbereidt. Denk hierbij aan vragen over een vastzittend onderzoek, hulp bij het lezen (paleografie) of interpreteren van oude documenten, het gebruik van genealogische software… Breng uw notities of documenten mee. U kunt ook uw eigen laptop of tablet meebrengen (wifi is voorzien).

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier. Uw drankje(s) betaalt u ter plaatse. Wij zorgen voor een veilige omgeving.

jan 10 19

Nieuwe termijnen openbaarheid akten Burgerlijke Stand vergemakkelijken genealogisch onderzoek

by Patrick Vanhoucke

UPDATE 07.08.2020: Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand met ingang van 1 september 2020.

In België waren de akten van de burgerlijke stand tot nu toe pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar het register wordt bewaard. Daar komt op 31 maart a.s. voor een aantal akten verandering in.

Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Na afloop van die periode kan iedereen een uittreksel of een afschrift van de akten krijgen. Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar. Die kortere termijnen moeten genealogisch en demografisch onderzoek vergemakkelijken.

Er zijn nog een aantal andere wijzigingen. Zo zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf om een verbetering van die akte kunnen vragen aan de familierechtbank als de ambtenaar vaststelt dat hij in de opgemaakte akte een materiële vergissing heeft begaan. Een akte van naamsverandering vermeldt voortaan ook de geboorteplaats en de geboortedatum van de betrokkene. Ook in de akte van echtscheiding komen extra gegevens: de geboorteplaats en geboortedatum van de personen die uit de echt gescheiden zijn en (in geval van een buitenlandse huwelijksakte) de autoriteit die de huwelijksakte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak.

Deze wijzigingen kaderen in de Wet van 18 juni 2018 die de burgerlijke stand moderniseert. Een nieuwe wet van 21 december 2018 bracht – nog voor de modernisering effectief van start kon gaan echter al enkele wijzigingen aan in de nieuwe regels. Al hoewel de oorspronkelijke wijzigingen vandaag 10 januari 2019 in werking treden, zullen ze pas effectief van kracht zijn op het moment dat de gewijzigde wet van 18 juni 2018 in werking treedt. En dat is op 31 maart 2019.

Wie de Wet van 18 juni 2018 en die van 21 december 2018 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.

dec 28 18

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB 2019

by Patrick Vanhoucke

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB 2019
Zaterdag 26 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Voorzitters Daniel Bex en Erwin Eysackers nodigen u van harte uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).

In een zetelgesprek met Sven Gatz, Viceminister – president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel en Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, VGC Collegelid van Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid en GGC Collegelid van Bijstand aan Personen klinken we samen met u op een leerrijk 2019.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen met het onderstaande formulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Geleid bezoek aan de SCGD

by Patrick Vanhoucke

Geleid bezoek aan de SCGD
Zaterdag 23 februari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

De SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique” is een organisatie die in 1944 werd opgericht. Het documentatiecentrum biedt genealogen een waaier aan diensten en documenten om hen bij hun genealogisch onderzoek te helpen.

Zowel voor beginners als gevorderden mag een bezoek aan de SCGD niet op het genealogische onderzoekslijstje ontbreken. Op deze zaterdagnamiddag wordt het centrum exclusief voor Familiekunde Brussel geopend. U krijgt uitleg over een bijzonder deel van de collectie en kunt ter plaatse documenten raadplegen. Er zal voldoende tijd zijn om opzoekingen te doen, maar bereid uw bezoek voor door op de website www.scgd.net na te kijken wat er voor u te vinden is.

De bijzondere collectie die op deze zaterdag wordt toegelicht zijn drie algemene klappers op huwelijksakten: die van alle parochies van Brussel; een over de periode ten tijde van de Republikeinse kalender; en een klapper op de Waalse provincies Hainaut, Liège, Luxembourg en Namur. Deze algemene klappers zijn bijzonder handig als je nog niet direct weet in welke gemeente je moet gaan zoeken.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Cursus FedOS: Ontdek je eigen stamboom!

by Patrick Vanhoucke

Cursus FedOS: Ontdek je eigen stamboom!
donderdagen 28 februari – 4 april 2019
AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel; Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel

In het voorjaar van 2019 organiseert FedOS Brussel, samen met Familiekunde Brussel, een lessenreeks “Genealogie voor beginners” verspreid over 5 donderdagen: 28 februari, 7, 21 en 28 maart en 4 april van 13.30 tot 16 uur.

Heb je belangstelling voor genealogie en wil je jezelf verdiepen in jouw eigen familiegeschiedenis? Dan is deze lessenreeks zeker iets voor jou! Je leert hoe je aan een eigen stamboom te begint, welke historische bronnen je kunt raadplegen, hoe je oude documenten leest en hoe je het internet gebruikt voor eigen onderzoek.

Datums

 1. donderdag 28/02 Theorie 1 (inleiding + ontleding akten)
 2. donderdag 07/03 Theorie 2 (ontleding akten)
 3. donderdag 21/03 Genealogie en internet
 4. donderdag 28/03 Latijn in de akten van de parochieregisters
 5. donderdag 04/04 Bezoek aan het Archief van de Stad Brussel

Praktische info

Plaats: Familiekunde Brussel in AMVB, Arduinkaai 28 in 1000 Brussel (voor het bezoek aan het Archief van de Stad Brussel is de afspraak ter plaatse: Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel).

Prijs (incl. syllabus en een drankje): FedOS-pas: 30 euro, BOp-kaart: 35 euro en anderen: 40 euro.

Inlichtingen en inschrijvingen (uiterlijk op 14/02/2019) via de website van FedOS. Bij inschrijving krijg je een betalingsopdracht. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling.