Skip to content

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

Bezoek gratis onze nieuwe themasite obiit.familiekunde-brussel.be met scans van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes.

 

Bezoek ons documentatiecentrum op afspraak.

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

dec 28 22

Lezing: Godshuizen in Brussel — 18.03.2023

by Patrick Vanhoucke

Lezing: Godshuizen in Brussel
Zaterdag 18 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Godshuizen in Brussel? Wat is er dan van geworden? En wat is het verschil met een gasthuis of een geesthuis? Wat zijn de Burgerlijke Godshuizen? David Guilardian, conservator-archivaris van de Archieven & Museum van het OCMW van de Stad Brussel geeft ons een antwoord op deze vragen en meer, aan de hand van een overzicht van de sporen die er nog in Brussel te vinden zijn – van de Middeleeuwen tot vandaag. Er zal ook worden ingegaan op de al dan niet bestaande mogelijkheden om personen te identificeren die eraan gelinkt waren: bestuursleden, weldoeners, personeel of zorgbehoevenden…

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Brussel / Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

dec 28 22

Geleid bezoek aan de SCGD — 22.04.2023

by Patrick Vanhoucke

Geleid bezoek aan de SCGD
Zaterdag 22 april 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

De SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique” is een organisatie die in 1944 werd opgericht. Het documentatiecentrum biedt genealogen een waaier aan diensten en documenten om hen bij hun genealogisch onderzoek te helpen.

Zowel voor beginners als gevorderden mag een bezoek aan de SCGD niet op het genealogische onderzoekslijstje ontbreken. Op deze zaterdagnamiddag wordt het centrum exclusief voor Familiekunde Brussel geopend. U kunt ter plaatse documenten raadplegen. Met name de grote collectie overlijdensberichten, doodsbrieven en bidprentjes is interessant materiaal voor genealogen. Er zal voldoende tijd zijn om opzoekingen te doen, maar bereid uw bezoek voor door op de website www.scgd.net na te kijken wat er voor u te vinden is.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

Volzet! Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

dec 28 22

Erfgoeddag thema Beestig! — 23.04.2023

by Patrick Vanhoucke

Waar is dat beestje? Hier is dat beestje!
Zondag 23 april 2023 van 10.00 tot 18.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zondag 23 april 2023 slaan het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB), de genealogische vereniging Familiekunde Brussel en de heemkundige kring De Swaene van Anderlecht de handen in elkaar om er een onvergetelijk ‘beestige’ Erfgoeddag van te maken.

read more…

dec 28 22

Bezoek en lezing: Gevangenisarchieven in Brussel — 22.05.2023

by Patrick Vanhoucke

Wegens omstandigheden buiten onze wil om kan het Rijksarchief te Brussel in Vorst ons niet ontvangen op maandag 22 mei 2023. Daarom annuleren we deze activiteit. Wie reeds inschreef wordt persoonlijk gecontacteerd. We gaan samen met het archief op zoek naar een nieuwe datum voor een bezoek met lezing. Mogelijk in het najaar van 2023 of anders in 2024.

Bezoek en lezing: Gevangenisarchieven in Brussel
maandag 22 mei 2023 van 10.00 tot 12.00 uur
Rijksarchief te Brussel in Vorst, Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst (afspraak ter plaatse, stipt om 9.45 uur)

De gevangenissen in Brussel kennen een lange en bewogen geschiedenis. Archiefbronnen over de gevangenissen in Brussel gaan zeker terug tot de 16de eeuw, maar de manier waarop gevangenissen functioneerden doorheen de tijd is sterk veranderd, vooral vanaf de 19de eeuw. Archivaris van het Rijksarchief Harald Deceulaer schetst de geschiedenis van de Brusselse gevangenissen en vertelt ook welke archieven bewaard zijn, wat er in te vinden is, en waar we ze kunnen raadplegen. Hij zal ook praktische tips geven over hoe je gegevens kan vinden over personen die werden opgesloten in de Brusselse gevangenissen. Steekkaarten, rollen, of ‘antropologische dossiers’: na deze lezing kennen ze geen geheimen meer!

read more…

dec 28 22

Lezing: Brusselaars in Cádiz op het einde van de 17de eeuw — 17.06.2023

by Patrick Vanhoucke

Lezing: Brusselaars in Cádiz op het einde van de 17de eeuw
Zaterdag 17 juni 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Toen in 1492 Christoffel Columbus aan de andere kant van een oceaan land bereikte, had dit grote gevolgen voor het leven van vele mensen. Het Spaanse koningshuis bouwde in de overzeese gebieden een koloniaal systeem uit. Het zorgde ervoor dat Spanje tijdens de 16de eeuw en later zijn stempel wist te drukken op het Europese continent.

De Spaanse Habsburgers bleven echter niet succesvol. Onder meer de concurrentie met andere Europese machten zoals Engeland, Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden leidde tot verval. Zowel in Vlaanderen als in Spanje beschouwt men de 17de eeuw niet als een periode van voorspoed. Zo drongen de Franse troepen van Zonnekoning Lodewijk XIV diep door op het grondgebied en brachten zij heel wat ellende met zich mee. Maar niet iedereen bleef bij de pakken zitten. De al dan niet verzonnen rijkdom van de Zuid-Amerikaanse gebieden lokte heel wat gegadigden. Al snel ontstonden in het zuidwesten van Spanje verschillende kolonies vreemdelingen op zoek naar fortuin. Op het einde van de 17de eeuw was Cádiz de voornaamste vestigingsplaats van deze kolonies – met een grote vertegenwoordiging van Vlamingen.

In deze lezing legt historicus en heemkundige Hendrik Vandeginste uit hoe de groep Vlamingen zich in Cádiz ontwikkelde. De focus ligt hierbij op de periode van de regering van Karel II (1665-1700) en de Brusselaars.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Brussel / Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

dec 28 22

Wandeling: In de voetsporen van Karel Buls — 07.07.2023

by Patrick Vanhoucke

AFGELAST – Wegens ziekte van de begeleidende gids kan de Karel Buls-wandeling van 7 juli a.s. niet doorgaan. Dat werd ons door vzw Alom een Droom gemeld. Wie reeds was ingeschreven en betaalde, zal nog persoonlijk door het bestuur van vzw Alom een Droom worden gecontacteerd.

Wandeling: In de voetsporen van Karel Buls (vzw Alom een droom)
Vrijdag 7 juli 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
Vertrekpunt: hoofdingang station Brussel-Centraal, Europakruispunt, 1000 Brussel (zorg dat u zeker om 13.45 uur aanwezig bent).

Tijdens de zomermaanden juli en augustus organiseert Familiekunde Brussel geen activiteiten. Toch kunnen we u deze zomer een interessante wandeling in Brussel aanbieden. Dat doen we dankzij een samenwerking met vzw Alom een Droom uit Turnhout.

Alom een droom werd in 2015 opgericht met als doel de bewoners van de arme streek van het Mecsekgebergte in Hongarije te steunen o.a. met de bouw van een gemeenschapscentrum. Om fondsen te verzamelen organiseert de vzw regelmatig activiteiten. Soms vinden die in Brussel plaats en soms zijn ze interessant voor wie in de geschiedenis van Brussel is geïnteresseerd. Dat bleek nu het geval en daarom ging Familiekunde Brussel deze occasionele samenwerking aan.

Op vrijdag 7 juli a.s. kunt u van 14.00 tot 16.00 uur deelnemen aan een Karel Bulswandeling in het centrum van Brussel. Karel Buls (1837-1914) was burgemeester van Brussel van 1881 tot 1899 en drukte zijn stempel op een periode van groeiende welvaart en vooruitgang, die later bekend zou staan als de Belle époque.

Wie was Karel Buls? Hoe stond hij tegenover zijn stad, die hij als burgemeester vorm kon en moest geven. Waarrond draaiden zijn conflicten met Leopold II? Samen met gids Luc Wouters verkennen we de realisaties van Karel Buls en zijn persoonlijkheid.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw gegevens komen dan rechtstreeks bij vzw Alom een droom terecht. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van 5 euro op rekeningnummer IBAN BE02 8917 8409 2840 van vzw Alom een Droom te 2300 Turnhout m.v.v. “Karel Bulswandeling 07.07.2023”.

dec 28 22

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?” — 16.09.2023

by Patrick Vanhoucke

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?”
Zaterdag 16 september 2023 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Cursus van Familiekunde Brussel voor beginnende stamboomonderzoekers of voor wie behoefte heeft aan een opfrissing genealogie. Onder de deskundige leiding van Nand Staes gaat u op zoek naar uw familiaal verleden en ontdekt u hoe u uw eigen familiegeschiedenis kunt ontrafelen.

Wat mag u verwachten? Een greep uit de rijkgevulde syllabus:

read more…

dec 28 22

Genealogie en internet voor beginners — 21.10.2023

by Patrick Vanhoucke

Genealogie en internet voor beginners
Zaterdag 21 oktober 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Wie zich als beginnend genealoog op het wereldwijde web waagt, ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bestuurslid Patrick Vanhoucke van Familiekunde Brussel helpt u tijdens deze workshop alvast op weg.

Wat mag u verwachten?

read more…

dec 28 22

Genealogisch praatcafé — 18.11.2023

by Patrick Vanhoucke

Genealogisch praatcafé
Zaterdag 18 november 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Familiekunde Brussel organiseert een genealogisch praatcafé waar beginnende en gevorderde genealogen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Tussendoor drinkt u iets tegen een democratische prijs.

Tijdens dit genealogische praatcafé zullen Annemie Swillens en William Dehenau, resp. secretaris en ondervoorzitter van Familiekunde regio Vlaamse Ardennen, aanwezig zijn om u te helpen bij het ontcijferen van in het Latijn geschreven akten uit de parochieregisters of andere teksten in oud schrift.

read more…

jul 25 22

Lidkaart Familiekunde Brussel aanvragen

by Patrick Vanhoucke

Wilt u met korting deelnemen aan de activiteiten van Familiekunde Brussel? Vraag dan nu uw gratis lidkaart van Familiekunde Brussel aan.

Wanneer u ook toegetreden lid bent of wordt van Familiekunde Vlaanderen ontvangt u niet enkel het tijdschrift Vlaamse Stam bij u thuis in de bus, maar krijgt u bovendien nog andere voordelen, zoals gratis bezoeken aan alle documentatiecentra verspreid over geheel Vlaanderen en Brussel, korting bij deelname aan cursussen of voordrachten, … Met uw lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen geniet u dus ook in Brussel van alle voordelen en kortingen. Maar ook als u al lid bent van Familiekunde Vlaanderen kunt u een lidkaart van Familiekunde Brussel krijgen.

apr 13 22

Statutenwijziging Familiekunde Brussel november 2021

by Patrick Vanhoucke

Eind november vorig jaar wijzigde vzw Familiekunde Brussel haar statuten. Omdat dit geen directe invloed had op leden van Familiekunde Vlaanderen en op deelnemers aan activiteiten van Familiekunde Brussel, hebben we daar toen niet breed over gecommuniceerd.

We vernemen dat er nu toch vragen zijn over de wijziging van onze statuten. Daarom lichten we in deze nieuwsbrief toe wat de wijzigingen inhouden en wat dit voor u betekent.

Waarom wijzigde vzw Familiekunde Brussel haar statuten?

De voornaamste reden waarom Familiekunde Brussel haar statuten wijzigde, was om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking is getreden. Alhoewel verenigingen tot 1 januari 2024 tijd hebben om dit in orde te brengen, was Familiekunde Brussel van plan om dit al in 2020 te regelen. De coronacrisis stak er een stokje voor en de wijziging werd uitgesteld tot november 2021.

Van de verplichte wijziging werd bovendien gebruik gemaakt om de inhoud van bepaalde artikels van de statuten bij de tijd te brengen. Dat is een normaal proces. Onze organisatie bestond sinds 1965 als feitelijke vereniging en als vzw sedert 2006. Sindsdien is er in het erfgoedlandschap wel het een en ander veranderd.

Wat hield de wijziging van de statuten in?

De officiële naam van onze vereniging is nu vzw Familiekunde Brussel. Voorheen was die officiële naam vzw Familiekunde Vlaanderen regio Brussel, afgekort vzw Familiekunde Brussel. De korte naam die we al jarenlang in al onze communicatie hanteerden, is nu ook onze officiële naam geworden. Daar merkt u verder niets van.

We schrapten uit onze statuten ook een bepaling die ons exclusief aan vzw Familiekunde Vlaanderen verbond. Dat verandert niets aan de relatie tussen onze beide organisaties, maar het geeft Familiekunde Brussel meer autonomie om te beslissen op welke vlakken we met Familiekunde Vlaanderen samenwerken en wanneer we met andere partners of aanspreekpunten, zoals vzw Histories, erfgoedcellen, heemkundige kringen, archieven (AMVB)… samenwerken. Ook kunnen we voortaan zelf beslissen naar welk doel ons resterend vermogen gaat indien Familiekunde Brussel ooit zou worden ontbonden.

Wat verandert er voor u?

Kort gezegd: niets.

Dus:

  • Als toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen blijft u genieten van alle diensten en voordelen voor de toegetreden leden.
  • Als toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen blijft u van harte welkom op de activiteiten van Familiekunde Brussel, ongeacht waar u woont of in welke regio Familiekunde Vlaanderen u heeft ingedeeld.
  • Ook als u geen toegetreden lid bent van Familiekunde Vlaanderen bent u welkom op de activiteiten van Familiekunde Brussel.
  • Als u deelneemt aan een activiteit van Familiekunde Brussel en u bent toegetreden lid van Familiekunde Vlaanderen, dan betaalt u voor de meeste activiteiten een goedkopere deelnameprijs.
  • Familiekunde Brussel is niet van plan om eigen lidgeld te heffen, althans niet zolang onze financiële toestand dat niet noodzakelijk maakt. U betaalt dus gewoon in functie van de activiteiten waaraan u deelneemt. UPDATE juli 2022: u kunt vanaf nu uw gratis lidkaart van Familiekunde Brussel aanvragen.
  • Familiekunde Brussel wordt nog steeds erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Wilt u ons financieel ondersteunen? Dan kan dat met een gift.

Wij hopen dat hiermee al uw eventuele vragen over de werking van vzw Familiekunde Brussel zijn beantwoord, en wij hopen u binnenkort op een van onze activiteiten te ontmoeten. Als abonnee van onze nieuwsbrief houden we u regelmatig over ons toekomstig aanbod op de hoogte.

Met vriendelijke groet

namens het bestuursorgaan
van vzw Familiekunde Brussel

Daniel Bex, voorzitter

apr 7 22

Studiebezoek: Texture Kortrijk en Eperon d’Or schoenenmuseum Izegem — 03.05.2022

by Patrick Vanhoucke

Texture Kortrijk en Eperon d’Or schoenenmuseum Izegem
Dinsdag 3 mei 2022 van 8.00 tot 18.00 uur (reis per autocar)

Familiekunde Brussel en heemkundige kring De Swaene nemen u per autocar mee naar de provincie West-Vlaanderen.

In de voormiddag bezoeken we in Kortrijk Texture, het museum over Leie en vlas. Het museum vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met heel sterke wortels dat getuigt van straf vakman- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wendbaarheid en van zichzelf voortdurend heruitvinden.

Lunchen doen we ’s middags in restaurant Damast in Kortrijk, vlak naast het museum Texture. Indien u deelneemt aan de lunch, duidt u dit aan op het inschrijfformulier en betaalt u hiervoor eveneens op voorhand.

In de namiddag bezoeken we het schoenenmuseum Eperon d’Or in Izegem. Daar wordt het roemrijke verhaal van de schoennijverheid geschetst. U ontdekt er topstukken zoals de laarzen van koning Willem. In de achterbouw kan u aan de hand van een productielijn zien hoe schoenen vroeger werden gemaakt.

Dagprogramma:

07.45Verzamelen, ALDI (voormalig tankstation) Houba de Strooperlaan 755,
uitgang metro 6, eindhalte Koning Boudewijn
08.00Vertrek heenreis (stipt)
10.00Start gegidste rondleiding in Texture Kortrijk
12.00Lunch in restaurant Damast te Kortrijk (20 euro excl. drank, op voorhand bestellen en betalen)
13.30Vertrek naar Izegem
14.00Aankomst en bezoek aan het schoenenmuseum Eperon d’Or
16.30Vertrek terugreis per autocar
18.00Terug in Brussel

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier en kan tot 30 april 2022. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 25 euro. Niet-leden betalen 30 euro. Voor de lunch (excl. drank) schrijft u bijkomend 20 euro over.

Deze activiteit is voorbij.

apr 7 22

Geleid bezoek aan de SCGD — 21.05.2022

by Patrick Vanhoucke

Geleid bezoek aan de SCGD
Zaterdag 21 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 uur
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

De SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique” is een organisatie die in 1944 werd opgericht. Het documentatiecentrum biedt genealogen een waaier aan diensten en documenten om hen bij hun genealogisch onderzoek te helpen.

Zowel voor beginners als gevorderden mag een bezoek aan de SCGD niet op het genealogische onderzoekslijstje ontbreken. Op deze zaterdagnamiddag wordt het centrum exclusief voor Familiekunde Brussel geopend. U kunt ter plaatse documenten raadplegen. Er zal voldoende tijd zijn om opzoekingen te doen, maar bereid uw bezoek voor door op de website www.scgd.net na te kijken wat er voor u te vinden is.

Deze activiteit is voorbij.

apr 7 22

Lentedrink — 25.06.2022

by Patrick Vanhoucke

Lentedrink
Zaterdag 25 juni 2022 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Familiekunde Brussel organiseert samen met het Archief en Museum voor het Vlaams leven de Brussel (AMVB) een lentedrink.

De afgelopen twee jaren hebben we mekaar niet vaak in het echt kunnen en mogen ontmoeten. Daarom willen Familiekunde Brussel en het AMVB u graag uitnodigen voor dit “einde schooljaar feest”. We verwelkomen u hiervoor graag in het AMVB op zaterdag 25 juni van 14.00 tot 17.00 uur.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

Deze activiteit is voorbij.

apr 7 22

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?” — 24.09.2022

by Patrick Vanhoucke

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?”
Zaterdag 24 september 2022 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Cursus van Familiekunde Brussel voor beginnende stamboomonderzoekers of voor wie behoefte heeft aan een opfrissing genealogie. Onder de deskundige leiding van Nand Staes gaat u op zoek naar uw familiaal verleden en ontdekt u hoe u uw eigen familiegeschiedenis kunt ontrafelen.

Wat mag u verwachten? Een greep uit de rijkgevulde syllabus:

read more…