Skip to content

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

Bezoek gratis onze nieuwe themasite obiit.familiekunde-brussel.be met scans van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes.

 

Bezoek ons documentatiecentrum op afspraak.

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

dec 31 20

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?” — 25.09.2021

by Patrick Vanhoucke

Omdat in het Brussels gewest momenteel nog strengere coronamaatregelen gelden dan in de rest van het land (de vaccinatiegraad is in Brussel lager), besliste het bestuur van Familiekunde Brussel om de Beginnerscursus dit jaar niet te laten plaatsvinden. Uw veiligheid en die van de sprekers staat voorop. We hernemen de cursus in 2022. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?”
Zaterdag 25 september 2021 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Cursus van Familiekunde Brussel voor beginnende genealogen. Onder de deskundige leiding van Nand Staes gaat u op zoek naar uw familiaal verleden en ontdekt u hoe u uw eigen familiegeschiedenis kunt ontrafelen. Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Wat mag u verwachten? Een greep uit de rijkgevulde syllabus:

 • bronnen (gegevens, familie, registers, wetgeving)
 • informatiedragers (papier, microfilm, internet)
 • lezen van akten (oud schrift, Latijn, datums, leestekens, namen, fouten, begrafenisregisters)
 • werkmethodieken (volgorde, logboek, potlood en papier, foto’s, software)
 • presentatie van resultaten (tekstuele en grafische rapporten, website, familiegeschiedenis)

Deze cursus krijgt een vervolg op 23 oktober met onze workshop “Genealogie en internet” en op 27 november met het Genealogisch praatcafé.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Deelname kost 15 euro, een syllabus is in de prijs inbegrepen.

dec 31 20

Genealogie en internet voor beginners — 23.10.2021

by Patrick Vanhoucke

Omdat in het Brussels gewest momenteel nog strengere coronamaatregelen gelden dan in de rest van het land (de vaccinatiegraad is in Brussel lager), besliste het bestuur van Familiekunde Brussel om de workshop Genealogie en internet voor beginners dit jaar niet te laten plaatsvinden. Uw veiligheid en die van de sprekers staat voorop. We hernemen de workshop in 2022. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Genealogie en internet voor beginners
Zaterdag 23 oktober 2021 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Wie zich als beginnend genealoog op het wereldwijde web waagt, ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bestuurslid Patrick Vanhoucke van Familiekunde Brussel helpt u tijdens deze workshop alvast op weg.

Wat mag u verwachten?

 • bespreking van een 3-tal genealogische websites die u absoluut moet kennen als u serieus aan onderzoek wilt doen: Familiegeschiedenis.be, Rijksarchief België, FamilySearch
 • verkenning van de genealogische linkverzameling van Familiekunde Brussel die thematisch ca. 700 websites omvat

Heeft u een laptop of een tablet? Breng deze mee naar de workshop. Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

dec 31 20

Genealogisch praatcafé — 27.11.2021

by Patrick Vanhoucke

Omwille van het onvoldoende aantal inschrijvingen hebben wij besloten deze activiteit niet te laten plaatsvinden. Wij hopen u in 2022 weer talrijker te kunnen ontmoeten.

Genealogisch praatcafé
Zaterdag 27 november 2021 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Familiekunde Brussel organiseert een genealogisch praatcafé waar beginnende en gevorderde genealogen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Tussendoor kunt u aan de bar terecht voor een drankje tegen een democratische prijs. Zorg dat u uw vragen op voorhand wat voorbereidt. U kunt uw eigen laptop of tablet meebrengen. Wifi is voorzien. Het genealogisch praatcafé wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

aug 7 20

Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand

by Patrick Vanhoucke

Begin vorig jaar meldden we een wijziging van de termijnen waarna akten van de burgerlijke stand openbaar worden.

Voorheen waren in België de akten van de burgerlijke stand pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Met de nieuwe wet kwam daar verandering in: overlijdensakten werden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Voor geboorteakten bleef de termijn 100 jaar.

De nieuwe wet trad officieel in werking op 31 maart 2019. Maar omdat er nog geen koninklijk besluit was dat de uitvoering van de wet regelt, waren heel wat instanties (met name gemeentebesturen) niet geneigd de wet al toe te passen omdat de precieze instructies daarvoor dus ontbraken.

Toen kwamen er verkiezingen en ondertussen zit ons land al een jaar en twee maanden zonder een echt volwaardige federale meerderheidsregering. Het koninklijk besluit was geen prioriteit en bleef op zich wachten. Tot ergernis van de vele genealogen die bij de gemeenten uittreksels van akten van de burgerlijke stand wilden opvragen. Zij kregen vaak nul op het rekest.

Vandaag is er een klein lichtpuntje.

In het Belgisch Staatstblad van 7 augustus 2020 (eerste editie) verscheen de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. Artikel 29 (op pagina 58052) van die wet stelt dat:

“In afdeling 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:”

“Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.”

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

Wie de Wet van 31 juli 2020 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.

dec 23 19

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB — 25.01.2020

by Patrick Vanhoucke

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB 2020
Zaterdag 25 januari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Voorzitters Daniel Bex en Erwin Eysackers nodigen u van harte uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).

In een zetelgesprek met Vlaamse ministers Ben Weyts en Benjamin Dalle, Brusselse ministers Elke Van den Brandt en Sven Gatz, Brussels staatssecretaris Pascal Smet en Brussels schepen Ans Persoons, klinken we samen met u op een leerrijk 2020.

Gelieve uw aanwezigheid vóór 21 januari 2020 te bevestigen met het onderstaande formulier.

De inschrijvingen zijn afgesloten.

jan 10 19

Nieuwe termijnen openbaarheid akten Burgerlijke Stand vergemakkelijken genealogisch onderzoek

by Patrick Vanhoucke

UPDATE 07.08.2020: Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand met ingang van 1 september 2020.

In België waren de akten van de burgerlijke stand tot nu toe pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar het register wordt bewaard. Daar komt op 31 maart a.s. voor een aantal akten verandering in.

Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Na afloop van die periode kan iedereen een uittreksel of een afschrift van de akten krijgen. Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar. Die kortere termijnen moeten genealogisch en demografisch onderzoek vergemakkelijken.

Er zijn nog een aantal andere wijzigingen. Zo zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf om een verbetering van die akte kunnen vragen aan de familierechtbank als de ambtenaar vaststelt dat hij in de opgemaakte akte een materiële vergissing heeft begaan. Een akte van naamsverandering vermeldt voortaan ook de geboorteplaats en de geboortedatum van de betrokkene. Ook in de akte van echtscheiding komen extra gegevens: de geboorteplaats en geboortedatum van de personen die uit de echt gescheiden zijn en (in geval van een buitenlandse huwelijksakte) de autoriteit die de huwelijksakte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak.

Deze wijzigingen kaderen in de Wet van 18 juni 2018 die de burgerlijke stand moderniseert. Een nieuwe wet van 21 december 2018 bracht – nog voor de modernisering effectief van start kon gaan echter al enkele wijzigingen aan in de nieuwe regels. Al hoewel de oorspronkelijke wijzigingen vandaag 10 januari 2019 in werking treden, zullen ze pas effectief van kracht zijn op het moment dat de gewijzigde wet van 18 juni 2018 in werking treedt. En dat is op 31 maart 2019.

Wie de Wet van 18 juni 2018 en die van 21 december 2018 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.

dec 28 18

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB 2019

by Patrick Vanhoucke

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB 2019
Zaterdag 26 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Voorzitters Daniel Bex en Erwin Eysackers nodigen u van harte uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).

In een zetelgesprek met Sven Gatz, Viceminister – president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel en Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, VGC Collegelid van Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid en GGC Collegelid van Bijstand aan Personen klinken we samen met u op een leerrijk 2019.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen met het onderstaande formulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Geleid bezoek aan de SCGD

by Patrick Vanhoucke

Geleid bezoek aan de SCGD
Zaterdag 23 februari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

De SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique” is een organisatie die in 1944 werd opgericht. Het documentatiecentrum biedt genealogen een waaier aan diensten en documenten om hen bij hun genealogisch onderzoek te helpen.

Zowel voor beginners als gevorderden mag een bezoek aan de SCGD niet op het genealogische onderzoekslijstje ontbreken. Op deze zaterdagnamiddag wordt het centrum exclusief voor Familiekunde Brussel geopend. U krijgt uitleg over een bijzonder deel van de collectie en kunt ter plaatse documenten raadplegen. Er zal voldoende tijd zijn om opzoekingen te doen, maar bereid uw bezoek voor door op de website www.scgd.net na te kijken wat er voor u te vinden is.

De bijzondere collectie die op deze zaterdag wordt toegelicht zijn drie algemene klappers op huwelijksakten: die van alle parochies van Brussel; een over de periode ten tijde van de Republikeinse kalender; en een klapper op de Waalse provincies Hainaut, Liège, Luxembourg en Namur. Deze algemene klappers zijn bijzonder handig als je nog niet direct weet in welke gemeente je moet gaan zoeken.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Cursus FedOS: Ontdek je eigen stamboom!

by Patrick Vanhoucke

Cursus FedOS: Ontdek je eigen stamboom!
donderdagen 28 februari – 4 april 2019
AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel; Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel

In het voorjaar van 2019 organiseert FedOS Brussel, samen met Familiekunde Brussel, een lessenreeks “Genealogie voor beginners” verspreid over 5 donderdagen: 28 februari, 7, 21 en 28 maart en 4 april van 13.30 tot 16 uur.

Heb je belangstelling voor genealogie en wil je jezelf verdiepen in jouw eigen familiegeschiedenis? Dan is deze lessenreeks zeker iets voor jou! Je leert hoe je aan een eigen stamboom te begint, welke historische bronnen je kunt raadplegen, hoe je oude documenten leest en hoe je het internet gebruikt voor eigen onderzoek.

Datums

 1. donderdag 28/02 Theorie 1 (inleiding + ontleding akten)
 2. donderdag 07/03 Theorie 2 (ontleding akten)
 3. donderdag 21/03 Genealogie en internet
 4. donderdag 28/03 Latijn in de akten van de parochieregisters
 5. donderdag 04/04 Bezoek aan het Archief van de Stad Brussel

Praktische info

Plaats: Familiekunde Brussel in AMVB, Arduinkaai 28 in 1000 Brussel (voor het bezoek aan het Archief van de Stad Brussel is de afspraak ter plaatse: Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel).

Prijs (incl. syllabus en een drankje): FedOS-pas: 30 euro, BOp-kaart: 35 euro en anderen: 40 euro.

Inlichtingen en inschrijvingen (uiterlijk op 14/02/2019) via de website van FedOS. Bij inschrijving krijg je een betalingsopdracht. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling.

dec 28 18

Nationaal Congres en Dag van de Familiegeschiedenis te Wortegem-Petegem

by Patrick Vanhoucke

Nationaal Congres en Dag van de Familiegeschiedenis te Wortegem-Petegem
Zaterdag 30 maart 2019
Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74 (GPS 110), 9790 Elsegem

Op zaterdag 30 maart 2019 heeft het 54ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats te Wortegem-Petegem.

Tijdens dit evenement verwelkomen we je voor een bezoek aan de beurs en nodigen we je van harte uit om het gevarieerd voordrachtenprogramma bij te wonen in Domein de Ghellinck te Wortegem-Petegem. Het thema is de adel op het platteland.

Het volledige programma en het inschrijfformulier vind je op de website van Familiekunde Vlaanderen. Een evenement om zeker niet te missen dus!

De organisatie van het 54ste congres van Familiekunde Vlaanderen is mogelijk dankzij de vriendelijke steun en medewerking van heemkundige kring Bouveloo en het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem.

dec 28 18

Studiebezoek Bunker Hitler Brûly en de stuwdam van Plate-Taille in Couvin

by Patrick Vanhoucke

Studiebezoek Bunker Hitler Brûly en de stuwdam van Plate-Taille in Couvin
Dinsdag 14 mei 2019 van 8.00 tot 18.30 uur (reis per autocar)

Familiekunde Brussel en heemkundige kring De Swaene nemen u per autocar mee naar de Bunker Hitler Brûly en de stuwdam van Plate-Taille in Couvin. Deze uitstap wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

In Bruly-de-Pesche in de provincie Namen, vlakbij de Franse grens, richtte Adolf Hitler zijn hoofdkwartier op om de inval in Frankrijk in juni 1940 te coördineren. Deze plek wordt ook wel de Wolfsschlucht genoemd. In de bunker is er een betonnen schuilkelder en er zijn ook twee chalets in Beierse stijl waar de führer en zijn officieren verbleven. De gedenkplaats werd in 2015 volledig gemoderniseerd. Een ander deel van deze plek is gewijd aan het leven van de bewoners van de regio tijdens de bezetting. Via educatieve borden wordt uitgelegd hoe de Duitsers het dorp gebruikten in de periode waarin ze het hoofdkwartier oprichtten.

Lunchen doen we in Couvin. Indien u deelneemt aan de lunch, duidt u dit aan op het inschrijfformulier en betaalt u hiervoor eveneens op voorhand.

In de namiddag bezoeken we de stuwdam van Plate-Taille in Couvin. Deze stuwdam uit 1977 is de grootste van België. In het midden van de muurkam staat een betonnen uitkijktoren die 107 meter hoog is. Bovenin de toren zijn twee glazen uitzichtterrassen. De ondergrondse galerijen geven toegang tot de hydro-elektrische centrale.

Dagprogramma:

07.45Verzamelen, tankstation Houba de Strooperlaan 755,
uitgang metro 6, eindhalte Koning Boudewijn
08.00Vertrek heenreis (stipt)
10.00Start gegidste rondleiding Bunker Hitler Brûly (bezoek 90 min. + vrij rondlopen 30 min.)
12.00Vertrek per autocar naar Couvin
12.30Lunch in Couvin (20 euro excl. drank, op voorhand bestellen en betalen)
14.00Vertrek naar de stuwdam van Plate-Taille in Couvin
14.30Gegidst bezoek aan de stuwdam van Plate-Taille in Couvin
16.30Vertrek terugreis per autocar
18.30Terug in Brussel

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 15 euro. Niet-leden betalen 18 euro. Voor de lunch (excl. drank) schrijft u bijkomend 20 euro over.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Lezing: Een misverstand in de Marollen

by Patrick Vanhoucke

Lezing: Een misverstand in de Marollen
Zaterdag 25 mei 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Van alle Belgische volkswijken is de Marollen in Brussel ongetwijfeld de bekendste. In 2018 publiceerde Brusselkenner en gids Luc Surdiacourt er een boek over. Daarin ontsluiert hij de etymologie van de naam “de Marollen”, omdat hij aan de oorsprong ervan begon te twijfelen tijdens de voorbereiding van een gidswandeling in de wijk. Archiefonderzoek leidde uiteindelijk tot het boek waarin hij het ‘eeuwenoud misverstand’ opheldert.

Tijdens deze lezing gaat de auteur in op de geschiedenis van de Marollenwijk en op het onderzoek dat hij heeft verricht om het misverstand op te helderen dat er over de naamgeving van deze wijk bestaat.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Genealogisch praatcafé

by Patrick Vanhoucke

Genealogisch praatcafé
Zaterdag 22 juni 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: be.Brusseleir, zaal René Magritte, p/a Het Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel

Familiekunde Brussel organiseert een genealogisch praatcafé waar beginnende en gevorderde genealogen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Tussendoor kunt u aan de bar terecht voor een drankje.

Het genealogisch praatcafé vindt plaats in zaal René Magritte bij be.Brusseleir (gelegen in en bereikbaar via Het Goudblommeke in Papier).

Deelname is gratis (drank betaalt u zelf), inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

Voornaam en naam
E-mailadres
Postcode en gemeente
Lidnummer
?
U moet akkoord gaan met deze voorwaarden om aan deze activiteit te kunnen deelnemen.
dec 28 18

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?”

by Patrick Vanhoucke

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?”
Zaterdag 28 september 2019 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Cursus van Familiekunde Brussel voor beginnende genealogen. Onder de deskundige leiding van Nand Staes gaat u op zoek naar uw familiaal verleden en ontdekt u hoe u uw eigen familiegeschiedenis kunt ontrafelen. Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Wat mag u verwachten? Een greep uit de rijkgevulde syllabus:

 • bronnen (gegevens, familie, registers, wetgeving)
 • informatiedragers (papier, microfilm, internet)
 • lezen van akten (oud schrift, Latijn, datums, leestekens, namen, fouten, begrafenisregisters)
 • werkmethodieken (volgorde, logboek, potlood en papier, foto’s, software)
 • presentatie van resultaten (tekstuele en grafische rapporten, website, familiegeschiedenis)

Deze cursus krijgt een vervolg op 19 oktober met onze workshop “Genealogie en internet” en op 30 november met het Genealogisch praatcafé.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Deelname kost 15 euro, een syllabus is in de prijs inbegrepen.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 28 18

Genealogie en internet voor beginners

by Patrick Vanhoucke

Genealogie en internet voor beginners
Zaterdag 19 oktober 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Wie zich als beginnend genealoog op het wereldwijde web waagt, ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bestuurslid Patrick Vanhoucke van Familiekunde Brussel helpt u tijdens deze workshop alvast op weg.

Wat mag u verwachten?

 • bespreking van een 3-tal genealogische websites die u absoluut moet kennen als u serieus aan onderzoek wilt doen
 • verkenning van de genealogische linkverzameling van Familiekunde Brussel die thematisch ca. 700 websites omvat
 • tips bij het zoeken naar specifieke (genealogische of historische) onderwerpen via Google

Heeft u een laptop of een tablet? Breng deze mee naar de workshop. Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.