Skip to content

Publicatie burgemeesters van Brussel 1830-1983

by Patrick Vanhoucke on april 24th, 2010

Tien jaar geleden publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ter gelegenheid van haar nationaal congres in Brussel een speciale editie van het tijdschrift Vlaamse Stam over “De burgemeesters van de Stad Brussel 1830-1983 en hun voorouders”. De teksten en kwartierstaten zijn van de hand van Jos Laporte, toenmalig voorzitter en thans erevoorzitter van VVF-Brussel vzw. Van de zeventien burgemeesters die tijdens de periode 1830-1983 de burgemeesterssjerp van de Stad Brussel droegen, worden er in het boekje dertien besproken.

Naar aanleiding van de tentoonstelling “De Brusselaars en hun burgemeesters sinds 1830” die nog loopt tot 13 juni 2010, stellen we u in de gelegenheid om opnieuw met deze publicatie over de Brusselse burgemeesters kennis te maken. Auteur Jos Laporte en hoofdredacteur van Vlaamse Stam Wilfried Devoldere gaven ons de toestemming om het congresnummer digitaal op onze website aan te bieden.

U kunt de volgende deeltjes downloaden:

Wij hopen dat de verschillende deeltjes een welkome bron van achtergrondinformatie zullen zijn bij uw bezoek aan de tentoonstelling over de Brusselse burgemeesters die momenteel in het Huis van Folklore en Tradities te Brussel loopt.

From → publicaties

2 Comments

Trackbacks & Pingbacks

  1. Brusselblogt » Blog Archive » Brusselse burgemeesters sinds 1830
  2. Tweets that mention Publicatie burgemeesters van Brussel 1830-1983 | VVF-Brussel vzw -- Topsy.com

Comments are closed.