Skip to content

Verslag ontmoetingsnamiddag 19 februari 2011

by Daniel Bex on maart 8th, 2011

Bij het binnenkomen krijgt iedereen een glaasje cava aangeboden. Rond 15.00 uur heet de voorzitter de 41 aanwezigen welkom. Hij stelt achteraf vast dat 17 personen niet van Brussel zijn (41,5%), onze afdeling heeft dus een regionale/nationale werking.

Onze secretaris Patrick Vanhoucke en de nieuwe stafmedewerker van Familiekunde Vlaanderen, Valerie Vermassen, alsook Mariet Calsius van het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB), en Thérèse Symons en Jean Housiau van het Archief van de Stad Brussel worden verontschuldigd.

Ontmoetingsdag VVF-Brussel 19.02.2011

Er wordt eerst even teruggeblikt op het voorbije jaar, dat voor onze afdeling een heel druk jaar was:

  • Zaterdag 27 maart 2010 organiseerden we het 45ste Nationaal Congres voor Familiekunde. Samen met onze partners het AMVB; FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed; UIT in Brussel; Unie van Turkse Verenigingen (UTV); VGC-Erfgoedcel Brussel; Algemeen Rijksarchief (ARA); Archief van de Stad Brussel (ASB) en Familiekunde Vlaanderen. Er waren 217 deelnemers, het was mooi weer en alles is prima verlopen. Zelfs financieel was het dankzij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en collegelid voor cultuur Bruno De Lille een nuloperatie. De foto’s van het Nationaal Congres zijn nog steeds te zien op onze website.
  • Donderdag 6 mei 2010 bezochten we het Archief van het Bisdom Mechelen-Brussel. Niet alleen een heel interessant archief maar ook een voortreffelijke kantine. Onder de deskundige leiding van ons bestuurslid Rik Degraef hadden we in de namiddag een toeristische erfgoedwandeling waarna we tevreden met de gratis bus van de Stad Brussel huiswaarts keerden.
  • Donderdag 3 juni 2010 was er een bezoek aan het Archief van het Belgisch Leger te Evere. Dit bezoek was goed voorbereid want alle gevraagde documenten lagen al ter inzage klaar in de leeszaal toen we aankwamen. Hier ook genoten we tot ieders tevredenheid van de legerkantine.
  • In het najaar organiseerde de gemeente Evere in samenwerking met VVF-Brussel een cursus voor beginnende genealogen. De eerste drie dagen waren theorielessen in het gemeentehuis van Evere. Daarna gingen we op bezoek naar het Rijksarchief te Anderlecht, met de bus naar het Nationaal Documentatiecentrum te Merksem en door de sneeuw (alleen de stoersten) naar het documentatiecentrum van de Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique (SCGD) in Schaarbeek.
  • Op de Dag van de Verenigingen in gemeenschapscentrum Nekkersdal in Laken stelden we onze werking voor en ter gelegenheid van de Week van de Smaak kookten we lekkere frikadellen met krieken volgens een historisch recept uit 1752.

Ontmoetingsdag VVF-Brussel 19.02.2011

De voorzitter blikt terug op het gebruik van de website van de afdeling. Sinds 2005 proberen we onze opdracht van ondersteuning van genealogen voor een groot gedeelte te doen via onze website. Naast basisinformatie over onze vereniging en het stamboomonderzoek krijgt u er regelmatig het nieuws uit onze sector.

Tien jaar geleden publiceerde de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ter gelegenheid van haar nationaal congres in Brussel een speciale editie van het tijdschrift Vlaamse Stam over De burgemeesters van de Stad Brussel 1830-1983 en hun voorouders. De teksten en kwartierstaten zijn van de hand van Jos Laporte, toenmalig voorzitter en thans erevoorzitter van VVF-Brussel vzw. Van de zeventien burgemeesters die tijdens de periode 1830-1983 de burgemeesterssjerp van de Stad Brussel droegen, worden er in het boekje dertien besproken. Op de website van VVF-Brussel kunt u sinds vorig jaar deeltjes downloaden van onder andere Charles De Brouckère, André Fontainas, Jules Anspach, Karel Buls, Adolphe Max, Lucien Cooremans en Pierre Van Halteren.

Dankzij onze samenwerking met het Archief van de Stad Brussel is een index van de eigennamen in het bevolkingsregister van 1795 aangemaakt. Het Stadsarchief gaat digitaal: vier miljoen pagina’s over de geschiedenis van Brussel zijn gekopieerd op een veilige drager. Op de website van het Archief vindt u tevens links naar indexen van de Brusselse parochieregisters, opgesteld door onder andere Michel Vanwelkenhuyzen en het documentatiecentrum Le Fil d’Ariane. Voor VVF-Brussel namen een 10-tal vrijwilligers deel aan het project. Enkele waren aanwezig en werden bedankt met een kleine attentie: Louis Ameryckx (Watermaal-Bosvoorde), Pierre Debecker (Jette), Rik Degraef (Kapelle-op-den-Bos), Antoon Deryckere (Sint-Pieters-Leeuw), Walter Mingels (Zelzate), Lionel Missant (Jette), André Van Loo (Anderlecht).

De voorzitter licht kort de komende activiteiten van de afdeling toe:

Zeer enthousiast is de voorzitter over de samenwerking met het AMVB. Wij citeren: “De samenwerking voor ons Congres heeft nog voor een extraatje gezorgd. Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel wil met ons samenwerken om een documentatiecentrum op te richten. Wat en hoe is nog niet allemaal in orde maar we starten eind april en proberen elke laatste zaterdag van de maand een permanentie te houden. Om het AMVB even te schetsen geef ik graag het woord aan directeur Patricia Quintens”.

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel werd opgericht in 1977 en verzekert als pluralistische instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verwerving, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het AMVB wil het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving (her-) ontdekken als onuitputtelijke bron van genoegen en educatie. Het AMVB draagt (als belangrijke actor) bij tot de ontwikkeling en verrijking van het Brussels erfgoedgebeuren.

Ontmoetingsdag VVF-Brussel 19.02.2011

Tegen het einde van de toespraak legt de voorzitter uit dat het geven van cursussen voor beginners en het ontcijferen van oude akten soms aangename nevenreacties voortbrengen. Als het opzoekingswerk wat verzameld wordt en bijgehouden dan kan men na een tijdje uitpakken met bepaalde resultaten. De vrucht van zo een werkje is het Genealogisch lexicon dat alle aanwezigen vandaag gratis ontvangen. De auteur, Rik Degraef geeft, nadat hem het eerste exemplaar officieel overhandigd werd, een toelichting. Het lexicon bevat naast twee afzonderlijke delen, Frans-Nederlands en Nederlands-Frans met enkel woorden die in aktes van de Burgerlijke Stand gevonden werden, ook een verklarend gedeelte: uitleg waarom sommige woorden vroeger gebruikt werden en wat men er mee bedoelde. Rik voelt zich terug twintig jaar jonger toen hij nog voor de klas stond en zorgt dat de aandacht van zijn publiek steeds opnieuw aangewakkerd wordt met de nodige humor. Bedankt Rik. Het lexicon is vanaf nu beschikbaar voor de prijs van 5 euro (excl. verzendkosten).

Ontmoetingsdag VVF-Brussel 19.02.2011

Tot slot heeft de voorzitter nog een woord van lof en dank voor barman Bart voor zijn uitstekende bediening en ons bestuurslid Maria Willems voor de hapjes. De aanwezigen bleven gezellig napraten bij een aangeboden drankje. Vele wisselden nog wat kennis uit en kijken uit naar de oprichting van het VVF-documentatiecentrum van onze afdeling Brussel. Wanneer men de zaal begon op te ruimen vertrokken pas de laatste deelnemers.

Meer foto’s van de ontmoetingsdag vindt u op Flickr.

From → agenda

Comments are closed.